بررسی تأثیر غلظت پیش‌ماده بر ریزساختار پوشش اکسید آلومینیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسما با پیش‌ماده محلول

امیر کبریایی؛ محمدرضا رحیمی پور؛ منصور رضوی؛ اتابک علیزاده حرفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.30501/jamt.2021.264619.1147