مجله مواد و فناوری های پیشرفته بنا به تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور و به موجب ابلاغیه شماره 3/18/51921 مورخ 1392/04/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با درجه اعتبار علمی پژوهشی (فنی و مهندسی) به صورت فصلنامه مقالات خود را  توسط پژوهشگاه مواد و انرژی از  بهار سال 1391 منتشر می کند.

 این نشریه  یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است و  تحت نظارت CC- BY نسخه بین المللی 4 مقالات خود را منتشر می کند.  

مجله مواد و فناوری پیشرفته برای بررسی مقالات خود از سیستم مشابهت یابی استفاده می کند تا جدید بودن و تازگی مقالات مشخص شود. روش داوری مقالات به شکل داوری باز است و از سیستم داوری دقیق و جامع برخوردار است.

انواع مقالات این نشریه  شامل:  مقاله کامل پژوهشی، مقاله کامل مروری و یادداشت پژوهشی در موضوعات: پلیمر، سرامیک ها، فلزات، نانو مواد و نانوساختارها و زیر شاخه های آنها منتشر می شود.

این نشریه در نمایه های داخلی همچون پایگاه استنادی جهان اسلام، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی‎، کتابخانه ملی و ... نمایه می شود.

این نشریه برای ارسال و بررسی و داوری مقالات خود هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

این فصلنامه، با عنوان "مجله مواد مهندسی" در بازه سال های 1386 تا 1389 و با شاپای 4269-2008 و شاپا الکترونیکی 4277-2008، به چاپ و انتشار الکترونیک غیربرخط مقالات اقدام می نموئ که  در آرشیو نشریه موجود است.