آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 245
تعداد پذیرش 73
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 52

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 340
تعداد مشاهده مقاله 116853
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55096
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 307 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 30 %