آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 189
تعداد پذیرش 52
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 35

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 402
تعداد مشاهده مقاله 104303
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41975
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 28 %