آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 268
تعداد پذیرش 84
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 60

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 349
تعداد مشاهده مقاله 128541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60657
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 312 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 385 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 31 %