آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 194
تعداد پذیرش 59
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 403
تعداد مشاهده مقاله 112722
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45548
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 30 %