آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 225
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 46

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 331
تعداد مشاهده مقاله 105433
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48482
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 32 %