نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک

2 استاد، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

3 پژوهشکه سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی

4 دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش ابتدا با مطالعه منابع مربوطه و استفاده از اطلاعات موجود در آنها، تجهیزات مورد نیاز جهت تولید پوشش سرامیکی به روش پاشش پلاسما با پیش ماده محلول (SPPS) شناسایی و ساخته شد. سپس با استفاده از تجهیز ساخته شده، پوشش اکسید آلومینیوم روی سطح زیرلایه دارای پوشش میانی MCrAlY اعمال گردید. به منظور بررسی تأثیر غلظت پیش‌ماده بر روی ریزساختار پوشش حاصله، از محلول سولفات آلومینیوم با غلظت‌های 0.5 و یک مولار به عنوان پیش‌ماده تزریق شده به شعله پلاسما استفاده گردید. نتایج نشان داد که پوشش آلومینا بدست آمده از پیش‌ماده رقیق‌تر دارای ساختار با تخلخل بیشتری بوده و پوسته‌های شکسته شده حبابی شکل به همراه برخی ذرات کروی کوچک در ریزساختار آن ملاحظه گردید. اما پوشش حاصله از پیش‌ماده غلیظ‌تر دارای تراکم بیشتری بود که دلیل آن به فرایندهای اتفاق افتاده در حین رسوب‌دهی به روش SPPS ارتباط دارد. همچنین آنالیز XRD برای هر دو پوشش نتایج مشابهی را نشان داد و فاز غالب در پوشش α-Al2O3 تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Solution Concentration on Microstructure of Aluminum Oxide Coating Made by Solution Precursor Plasma Spray Process

نویسندگان [English]

  • M.Reza Rahimipour 2
  • mansour razavi 3
  • Atabak Alizadeh 4

2 Ceramic Institute, Materials and Energy Research Center

3 Ceramic Research, Materials and Energy Research Institute

4 University of Tehran

چکیده [English]

In this research, first, by studying the relevant sources and using the information contained in them, the equipment required to produce ceramic coatings by SPPS method was identified and manufactured. Then, using the set-up, aluminium oxide coating was applied on the substrate with MCrAlY bond coated. In order to investigate the effect of precursor concentration on the microstructure of the coating, a solution of aluminium sulphate with concentrations of 0.5 and 1 molar was used as a precursor injected into the plasma plume. The results showed that the alumina coating obtained from the more diluted precursor had a more porous structure and the bubble-like fractured shells along with some small spherical particles were observed in its microstructure. But the coating obtained with the more concentrated precursor was denser, which is due to the happened phenomena during the deposition by SPPS process. Also the XRD analysis showed similar results for both coatings and the α-Al2O3 was detected as the predominant phase in the coating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPPS
  • Alumina
  • Fractured Shells
  • precursor