نویسندگان

Materials Eng., Malek e Ashtar University of Technology

10.30501/jamt.2631.70156

چکیده

کامپوزیت های آلومیناید تیتانیم ? آلومینا (TiAl(Ti3Al)-Al2O3) نسل جدیدی از مواد پیشرفته با خواص منحصر به فردند که در کاربردهای دما بالا عملکرد مناسبی دارند. در این مقاله، خواص فیزیکی کامپوزیت تولید شده به روش سنتز احتراقی و پرس گرم بررسی شده است. مطابق نتایج به دست آمده، این کامپوزیت، هادی الکتریسیته است. با وجود این، از نظر هدایت حرارتی غیر هادی به شمار می آید. خواص نامبرده برگرفته از ساختار ویژة این کامپوزیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical Properties of Titanium Aluminide-Alumina Composite

چکیده [English]

Titanium aluminide-alumina composite is a new category of advanced materials with unique properties titanium and promising performance for high-temperature applications. In this research, the physical properties of these composites are investigated. The composites were prepared by hot pressing of a powder mixture produced by combustion synthesis. According to the results, this composite exhibits electrical conductivity; however, no thermal conductivity is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Titanium Aluminide-Alumina
  • Thermal conductivity
  • Electrical conductivity