اهداف

هدف از انتشار مجله مواد و فناوری­‌های پیشرفته، اشاعه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه سنتز، ساختار و خواص مواد پیشرفته و فناوری­‌های مرتبط با آن است. مجله تلاش دارد ضمن فراهم ساختن بستر مناسب برای انتقال روزآمد یافته­‌های نو، فرهنگ پژوهش اصیل در حوزه علوم پایه و کاربردی مواد مهندسی را به زبان فارسی در بین دانش پژوهان این رشته ترویج نماید.

 دامنه 

مجله مواد و فناوری­‌های پیشرفته  مقالاتی در زمینه های سنتز، ساختار و خواص مواد پیشرفته و فناوری­‌های مرتبط را در سه فرم مقاله کامل پژوهشی، مقاله مروری پژوهشی و مقاله یادداشت پژوهشی پوشش می دهد. 

زمینه های موضوعی این نشریه شامل موارد زیر هستند:

 

الف. پلیمرها

 •  بیوپلیمرها (کیتوسان، ...)  کامپوزیت های زمینه پلیمری
 •  خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت)

 

 ب. سرامیک ها

 •  اکسیدها ( آلومینا، سیلیکا، تیتانیا، اکسید بور، منیزیا )
 • بیومواد  پوششها  سرامیکهای سنتی {عایق، شیشه و شیشه سرامیک، لعاب ، فراورده رسی (کاشی ، آجر ، چینی بهداشتی)، دیرگدازها، ساینده ها، چینی و ...}
 • سنتز  شیشه و شیشه سرامیک  غیراکسیدها (نیتریدها، کاربیدها، بوریدها، سیلیسیدها،...)
 • کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها)  نیمه هادیها

 

 ج. فلزات
 •  آلیاژها (آهنی، غیرآهنی (مس، تیتانیم، منیزیم، آلومینیوم، نیکل،...)، حافظه دار،...)
 • عملیات حرارتی  فلزات غیرآهنی ( مس، آلومینیوم، روی، نیکل، قلع، برنج،برنز و ...)
 • کربن ( گرافیت، فولرن، نانوتیوب کربنی، گرافن، گرافن اکساید، دوده و ...)

 

  د. نانو مواد و نانوساختارها

 •  تک بعدی (لوله ها ، سوزن ها، میله ها ، سیمهای کوانتومی ، ویسکرها ، الیاف یا کپسول ها)
 • دوبعدی (اتصالات ، ورق ها ، دیوارها ، دیسک ها ، صفحات ، تسمه ها ، پوشش ها ، لایه های نازک ، غشاء یا حوزه های توخالی کرات یا حلقه های توخالی مزوتخلخل)
 • نانوکامپوزیت