دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-80 
4. بررسی رفتار رهایش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسن از نانوکامپوزیت اکسید گرافن- مگنتیت

صفحه 33-41

10.30501/jamt.2017.70353

ریحانه فرازی؛ محمد رضا واعظی؛ محمد جعفر مولایی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اصغر بهنام قادر