آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 152
تعداد پذیرش 32
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 28

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 85429
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29579
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 232 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 21 %