آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 159
تعداد پذیرش 56
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 28

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 383
تعداد مشاهده مقاله 88595
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31840
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 35 %