تماس با ما

مجله مواد و فناوریهای پیشرفته

پژوهشگاه مواد و انرژی

آدرس: استان البرز، کرج، جاده مشکین دشت، بلوار امام خمینی (ره)

صندوق پستی: ۳۱۶-۳۱۷۸۷

کدپستی: ۳۱۷۷۹۸۳۶۳۴

تلفن تماس: ۹-۳۶۲۸۰۰۴۰-۰۲۶ 

کارشناس نشریه: سرکار خانم حسینی نژاد

نمابر: ۳۶۲۰۱۸۸۸-۰۲۶

www.merc.ac.ir

www.jamt.ir

 office@jem.ir

 


CAPTCHA Image