راهنمای نویسندگان

زبان مجله و شیوه نگارش مقاله

زبان اصلی مجله مواد و فناوری­‌های پیشرفته، فارسی است. نویسندگان لازم است علاوه برمتن کامل مقاله به زبان فارسی، مشخصات مقاله مشتمل بر عنوان مقاله، اسم و نشانی نویسنده یا نویسندگان، چکیده و کلمات کلیدی را به زبان فارسی و همچنین به زبان انگلیسی تهیه کرده و تحویل دهند. ضمناً لازم است:

  1. اندازه صفحات برابر باشد و به صورت A4 انتخاب شوند.
  2. عنوان (فارسی)، نام مولف یا مولفان (فارسی)، نشانی کامل و پست الکترونیکی (فارسی)، چکیده (فارسی)، واژه­های کلیدی (فارسی)، عنوان (انگلیسی)، نام مولفان (انگلیسی)، چکیده (انگلیسی)، واژه­های کلیدی (انگلیسی) باید در صفحه نخست و به صورت تک ستونی تنظیم شود.
  3. چهار قسمت اصلی بدنه مقاله شامل مقدمه، روش آزمایش، نتیجه ­گیری و مراجع به صورت دو ستونی با عرض هر ستون 8 سانتی­متر و فاصله دو ستون 1 سانتی­متر تنظیم شده باشد.
  4. کلیه عبارات فارسی مقاله بایستی با قلم B Lotus عبارات انگلیسی با قلم Times New Roman نگاشته شود. اندازه و نوع قلم فارسی قسمت­های مختلف در جدول 1 ذکر شده است. اندازه قلم عبارات انگلیسی همواره، (به غیر از عنوان و چکیده)، دو واحد کمتر از اندازه قلم فارسی است.
  5. شروع پاراگراف 9/0 سانتی­متر از ابتدای خط فاصله داشته و همچنین فاصله سطرها در همه قسمت­‌ها به صورت Single باشد.

جدول 1. اندازه و نوع قلم­‌ها.

موقعیت

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله (فارسی)

B Lotus پرررنگ

16

نام مؤلفان

B Lotus پرررنگ

10

چکیده، واژه­های کلیدی، مراجع فارسی و عناوین جداول و اشکال

B Lotus

10

عنوان مقاله (انگلیسی)

Times New Roman

16

چکیده و واژه­های کلیدی(انگلیسی)

Times New Roman

10

عنوان بخش­ها

B Lotus

14

متن مقاله، جدول­ها و شکل­ها

B Lotus

12

       

 
         6. پس از خاتمه هر بخش و شروع بخش دیگر، بایستی دو سطر فاصله قرار داده شود.             
         هم­چنین پس از جدول­‌ها و شکل­‌ها نیز بایستی یک سطر فاصله گذاشته شود.
        7. مراجع به ترتیب اشاره در متن به­‌طور مرتب و با ذکر شماره داخل براکت [] آورده شوند.         
        در انتهای متن نیز به ترتیب شماره ارجاع نوشته شوند. در صورت استفاده از چند مرجع با توالی شماره مرجع و یا عدم توالی، شماره مرجع به این صورت نوشته شود:

         [5-1] توالی شماره مراجع
         [7،4،1] عدم توالی شماره مراجع

        8. عنوان کتاب­‌ها و مقالات در قسمت مراجع داخل گیومه نوشته شود. عنوان مجلات و کنفرانس­‌ها پررنگ و ایتالیک نوشته شود.

        9. نامگذاری شکل و جدول به ترتیب در زیر شکل و بالای جدول به صورت پررنگ و سپس علامت نقطه باشد؛ همچنین در حالت دو ستونی به صورت Justify و در حالت تک ستونی Center باشد.

       10. متن جدول­‌ها، شکل­‌ها و نمودارها را در صورت امکان فارسی سازی کرده و از ناهماهنگی متن فارسی و انگلیسی در جدول­‌ها و نمودارها بپرهیزید.

       11. حتی الامکان سعی کنید جداول و اشکال را در وسط متن قرار ندهید و در انتهای پاراگرفها بگنجانید. اشکال  با کیفیت و وضوح کافی در مقاله گنجانده شوند.

       تعهدات مسئول مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان عبارت است از:

       پذیرش مسئولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی

      عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی مجله

      12. فرآیند ارزیابی و تعهدات مجله عبارت است از:

        مقاله پس از دریافت و اعلام وصول جهت ارزیابی برای داوران ارسال می‌شود. در مراحل بعد، مقاله توسط نویسنده (مسئول مکاتبه) اصلاح و پس از آن در هیئت تحریریه و به ترتیب تاریخ  آماده شدن در مجله چاپ می‌شود.

       مجله مسئولیتی در قبال دعاوی در بین نویسندگان و نیز نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده  نخواهند داشت.

       مجله در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می دارد. 

       نویسندگان محترم برای ارسال مقاله اجباری است که فرم واگذاری حق انتشار مقاله را تکمیل کنید و در هنگام ارسال در قسمت اضافه کردن فایل ها بارگذاری کنید.

       

برای دریافت فایل فرمت مجله اینجا کلیک کنید. 

برای دریافت فایل فرم واگذاری حق انتشار مقاله اینجا کلیک کنید.