راهنمای نویسندگان

زبان مجله و شیوه نگارش مقاله

زبان اصلی مجله مواد و فناوری­‌های پیشرفته، فارسی است. نویسندگان لازم است علاوه برمتن کامل مقاله به زبان فارسی، مشخصات مقاله مشتمل بر عنوان مقاله، اسم و نشانی نویسنده یا نویسندگان، چکیده و کلمات کلیدی را به زبان فارسی و همچنین به زبان انگلیسی تهیه کرده و تحویل دهند. ضمناً لازم است:

  1. اندازه صفحات برابر باشد و به صورت A4 انتخاب شوند.
  2. عنوان (فارسی)، نام مولف یا مولفان (فارسی)، نشانی کامل و پست الکترونیکی (فارسی)، چکیده (فارسی)، واژه­های کلیدی (فارسی)، عنوان (انگلیسی)، نام مولفان (انگلیسی)، چکیده (انگلیسی)، واژه­های کلیدی (انگلیسی) باید در صفحه نخست و به صورت تک ستونی تنظیم شود.
  3. چهار قسمت اصلی بدنه مقاله شامل مقدمه، روش آزمایش، نتیجه ­گیری و مراجع به صورت دو ستونی با عرض هر ستون 8 سانتی­متر و فاصله دو ستون 1 سانتی­متر تنظیم شده باشد.
  4. کلیه عبارات فارسی مقاله بایستی با قلم B Lotus عبارات انگلیسی با قلم Times New Roman نگاشته شود. اندازه و نوع قلم فارسی قسمت­های مختلف در جدول 1 ذکر شده است. اندازه قلم عبارات انگلیسی همواره، (به غیر از عنوان و چکیده)، دو واحد کمتر از اندازه قلم فارسی است.
  5. شروع پاراگراف 9/0 سانتی­متر از ابتدای خط فاصله داشته و همچنین فاصله سطرها در همه قسمت­‌ها به صورت Single باشد.

جدول 1. اندازه و نوع قلم­‌ها.

موقعیت

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله (فارسی)

B Lotus پرررنگ

16

نام مؤلفان

B Lotus پرررنگ

10

چکیده، واژه­های کلیدی، مراجع فارسی و عناوین جداول و اشکال

B Lotus

10

عنوان مقاله (انگلیسی)

Times New Roman

16

چکیده و واژه­های کلیدی(انگلیسی)

Times New Roman

10

عنوان بخش­ها

B Lotus

14

متن مقاله، جدول­ها و شکل­ها

B Lotus

12

       

 
         6. پس از خاتمه هر بخش و شروع بخش دیگر، بایستی دو سطر فاصله قرار داده شود.             
         هم­چنین پس از جدول­‌ها و شکل­‌ها نیز بایستی یک سطر فاصله گذاشته شود.
        7. مراجع به ترتیب اشاره در متن به­‌طور مرتب و با ذکر شماره داخل براکت [] آورده شوند.         
        در انتهای متن نیز به ترتیب شماره ارجاع نوشته شوند. در صورت استفاده از چند مرجع با توالی شماره مرجع و یا عدم توالی، شماره مرجع به این صورت نوشته شود:

         [5-1] توالی شماره مراجع
         [7،4،1] عدم توالی شماره مراجع

        8. عنوان کتاب­‌ها و مقالات در قسمت مراجع داخل گیومه نوشته شود. عنوان مجلات و کنفرانس­‌ها پررنگ و ایتالیک نوشته شود.

        9. نامگذاری شکل و جدول به ترتیب در زیر شکل و بالای جدول به صورت پررنگ و سپس علامت نقطه باشد؛ همچنین در حالت دو ستونی به صورت Justify و در حالت تک ستونی Center باشد.

       10. متن جدول­‌ها، شکل­‌ها و نمودارها را در صورت امکان فارسی سازی کرده و از ناهماهنگی متن فارسی و انگلیسی در جدول­‌ها و نمودارها بپرهیزید.

       11. حتی الامکان سعی کنید جداول و اشکال را در وسط متن قرار ندهید و در انتهای پاراگرفها بگنجانید. اشکال  با کیفیت و وضوح کافی در مقاله گنجانده شوند.

       تعهدات مسئول مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان عبارت است از:

       پذیرش مسئولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی

      عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی مجله

      12. فرآیند ارزیابی و تعهدات مجله عبارت است از:

        مقاله پس از دریافت و اعلام وصول جهت ارزیابی برای داوران ارسال می‌شود. در مراحل بعد، مقاله توسط نویسنده (مسئول مکاتبه) اصلاح و پس از آن در هیئت تحریریه و به ترتیب تاریخ  آماده شدن در مجله چاپ می‌شود. زمان پذیرش مقاله با توجه به داشتن شرایط سه تا شش ماه است.

       نویسنده مسئول باید عضو هیئت علمی دانشگاه یا مراکز علمی دیگر باشد. مجله مسئولیتی در قبال دعاوی در بین نویسندگان و نیز نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده  نخواهند داشت.

       مجله در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می دارد. 

       نویسندگان محترم برای ارسال مقاله اجباری است که فرم واگذاری حق انتشار مقاله را تکمیل کنید و در هنگام ارسال در قسمت اضافه کردن فایل ها بارگذاری کنید.

       

برای دریافت فایل فرمت مجله اینجا کلیک کنید. 

برای دریافت فایل فرم واگذاری حق انتشار مقاله اینجا کلیک کنید.