دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-77 

مقاله کامل پژوهشی

1. مقایسه نانوورقه های کربن نیترید سنتز شده به دو روش حرارتی و اولتراسونیکی-حرارتی (ترکیبی)

صفحه 1-7

10.30501/jamt.2020.93224

محمد رضا کبیریان مقدم؛ احمد صالحی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد


مقاله پژوهشی-مروری

2. رفتار فوتولومینسانس و فروسرخ نانوالیاف ZnO آلایش شده با Al

صفحه 9-17

10.30501/jamt.2020.104190

سهیلا اوصالی؛ حمید اصفهانی؛ حمید رضا کرمی