دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-77 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه نانوورقه های کربن نیترید سنتز شده به دو روش حرارتی و اولتراسونیکی-حرارتی (ترکیبی)

صفحه 1-7

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمد رضا کبیریان؛ احمد صالحی


یادداشت پژوهشی

2. رفتار فوتولومینسانس و فروسرخ نانوالیاف ZnO آلایش شده با Al

صفحه 9-17

سهیلا اوصالی؛ حمید اصفهانی؛ حمید رضا کرمی