دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-79 
6. اثر دمای عملیات حرارتی بر مقاومت به سایش پوشش نیکل– بور روی آلیاژ C63200 اعمالی به روش الکترولس

صفحه 55-64

یزدان شجری؛ زهراسادات سیدرئوفی؛ دانیال مومن بغدادآباد؛ حسین شماخی؛ مهدی حسینی نجف آبادی


7. بررسی تاثیر غلظت فسفر بر عملکرد سلول‌های خورشیدی حالت جامد پایه سیلیکون متخلخل

صفحه 65-71

شیرین محمودی؛ مجمد جواد اشراقی؛ بنیامین یارمند؛ نیما نادری


8. ساخت و مشخصه یابی نانو رنگدانه های Zn1-xCoxO و مشخصه یابی رنگی آنها

صفحه 73-79

امین نخعی مدیح؛ علی خرسندزاک؛ راحله پیله ور شهری؛ رامین مستان