خواص حسگری حسگرهای گازی اکسید کادمیم نسبت به گازهای دی اکسید نیتروژن و مونوکسید کربن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران

2 دانشکده مهندسی مواد و شیمی، داشگاه صنعتی اسفراین، خراسان شمالی، ایران

چکیده

در این پروژه خواص حسگری گازی اکسید کادمیم ساخته شده به روش لایه نشانی الکتروفورتیک جریان متناوب فرکانس اندک در مقابل گازهای آلاینده CO و NO2مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در ابتدا پارامترهای لایه نشانی اکسید کادمیم شامل محیط و فرکانس لایه نشانی در نحوه نشست بر روی الکترودهای از جنس طلا مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که نشست حاصل از سوسپانسیون حاوی ذرات اکسید کادمیم در محیط استن و در فرکانس KHz10 قادر به تشکیل زنجیره های از ذرات سرامیکی در امتداد گپ موجود در الکترود می باشند. به منظور ساخت حسگر از الکترودهای شانه ای از جنس آلومینا استفاده شد. لایه نشانی در مدت زمان 5 دقیقه و ولتاژ 30 ولت و فرکانس 10 کیلو هرتز به انجام رسید. ساختار زنجیره وار ذرات سرامیکی اکسید کادمیم بدست آمده نوید بخش رسیدن به خواص مطلوب حسگری می باشد. از حسگر ساخته شده در حضور گازهای احیای منوکسید کربن و اکسیدی دی اکسید نیتروژن تست حسگری گازی گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NO2 and CO gas sensing properties of cadmium oxide- based gas sensors

نویسندگان [English]

  • Javad Esmaeilzadeh 1
  • abolfazl jomekian 2
1 دانشکده مهندسی مواد و شیمی
2 materials and chemical engineering department, esfarayen university of technology, north khorasan, iran
چکیده [English]

In this research, the gas sensing properties of cadmium metal oxide semiconductor fabricated using low frequency AC electrophoretic deposition toward pollutant gases such as NO2 and CO were investigated. For the electric field-assisted method, the parameters affecting the deposition pattern including frequency and the medium of deposition along with the dominant deposition mechanism in different frequency intervals in the range of 1 Hz to 10 kHz were studied using co-planar gold electrodes. SEM and Optical microscopy strongly show that the formation of CdO nanoparticles chains along with electrodes was the distinguished effect which was observed in the acetone suspension at frequency of 10 KHz. Gas sensing tests were performed on platinum-based comb-like electrodes towards different concentration of NO2 and CO gases using a normal dynamic gas sensing setup. The deposition of CdO nanoparticles was done at the frequency of 10 KHz, voltage of 30V and time duration of 5 min. The attained chain like structures of ceramic particles of CdO can be providing favorite sensing properties. All results indicated which fabricated sensor possesses a good response toward NO2 and CO gases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium Oxide
  • Alternative current electrophoretic deposition
  • Gas Sensor
  • NO2 gas
  • CO gas