تهیه نانوکامپوزیت متخلخل ZnO/MWCNT و نانوذرات ZnO از پیش ماده شبکه آلی-فلزی و استفاده از آن به عنوان فوتوآند در ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه فیزیک، علی آباد کتول

چکیده

در این پژوهش، نانوکامپوزیت متخلخل ZnO/MWCNT و نانوذرات ZnO با استفاده از شبکه آلی-فلزی (MOF) بر پایه Zn تهیه شدند. همچنین، به منظور مقایسه، نانوذرات ZnO بدونMOF نیز سنتز شدند. ساختار، مورفولوژی و سایز نانو ساختارها با استفاده از الگوی پراش (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سلول‌های خورشیدی حساس شده به رنگدانه (DSSCs) با استفاده از نانوکامپوزیت ZnO/MWCNT و نانوذرات ZnO به‌عنوان فوتوآند، ساخته شدند. مشخص شد، که نانوذرات ZnO ساخته شده با MOF، مساحت ویژه بالاتر، جذب رنگدانه بیشتر و چگالی جریان مدار بسته بهتری را در مقایسه با ZnO مرجع بدون پیش ماده MOF نشان می‌دهد. به‌علاوه، اثر افزودن نانو لوله‌های کربنی چند دیواره (MWCNT) به ساختار متخلخل ZnO بررسی شد و سلول خورشیدی رنگدانه‌ای بر پایه فوتوآند ZnO/MWCNT، چگالی جریان مدار بسته mA cm-2 89/23، ولتاژ مدار باز (V) 68/0، و بازده تبدیل فوتون به الکتریسیته 78/4 درصد را نشان داد، که در حدود 15 درصد بیشتر از بازده به‌دست آمده از سلول خورشیدی بر پایه فوتوآندZnO ساخته شده ازMOF با بازدهی 06/4 درصد است. افزایش بازدهی را می‌توان به افزایش رسانندگی الکتریکی درفوتوآند، اتصال محکم تراز رسانش آند با مولکول‌های رنگدانه و سطح تماس بیشتر فوتوآند با الکترولیت نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of porous ZnO/MWCNT nanocomposite and ZnO nanoparticles derived from metal-organic framework and use them as photoanode in dye sensitized solar cell (DSSC)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Mozaffari 1
  • Azadeh Sadat Naeimi 2
1 Faculty of Basic Science, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
2 Department of Physics, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

In this research, Zn/MWCNT porous nanocomposite and ZnO nanoparticles were prepared using Zn-based metal organic framework (MOF). Porous ZnO without MOF precursor was also synthesized. Structure, morphology and size of the films were analyzed by XRD and scanning electron microscope (SEM). Dye sensitized solar cells (DSSCs) were fabricated with ZnO/MWCNT nanocomposite and ZnO nanoparticles as photoanode. It was determined that ZnO based on MOF show higher surface area, more photon absorption and better short circuit current density compared with the reference ZnO without MOF precursor. Moreover, Effect of multiwall carbon nanotubes (MWCNT) on the porous structure of ZnO was studied and DSSC based on ZnO/MWCNT photoanode exhibited a short circuit current density of 23.89 mA cm-2, open circuit voltage of 0.68 V, and power conversion efficiency of 4.78%, which is almost 15% larger than that of the DSSC based on ZnO photoanode based on MOF (4.06%). The enhancement of efficiency in DSSCs made of ZnO/MWCNT nanocomposite can be attributed to the increase of the electrical conductivity of the photoanode, strong connection between conduction band of the anode with dye molecules and more contact surface of photoanode with electrolyte.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous
  • Metal organic framework
  • Surface Area
  • Dye sensitized solar cell
  • Efficiency