1. بررسی تاثیر افزودنی نانو‌لوله کربنی و روش سینتر بر ریز‌ساختار و خواص مکانیکی نانو-کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با سیلیکون نایتراید و نانو لوله های کربنی

مسعود علیزاده؛ مهسا سلطانی؛ اصغر کاظم زاده؛ تورج عبادزاده

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-48

10.30501/jamt.2019.99427

7. تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش

Mahmoud Mirsaeedghazi؛ SaeedReza Alahkaram

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-35

10.30501/jamt.2635.70260