کلیدواژه‌ها = آلیاژسازی مکانیکی
6. مطالعه و بررسی آلیاژ آلومینیمAA7010 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 1-10

R. Bagheri؛ gholamhosein borhani؛ saeed Reza bakhshi


7. مطالعه و بررسی رفتار پودری Al6061 پس از عملیات آلیاژسازی مکانیکی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 77-86

A. Karimi؛ gholamhosein borhani؛ naser ehsani؛ Iman Ebrahimzadeh


9. سنتز آلیاژ نانوساختار Al-4.5%Cu و نانوکامپوزیت مقاوم شده با ذرات TiC آن به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 9-14

Ehsan Mostaed؛ A. Shokuhfar؛ Hassan Saghafian؛ Ali Mostaed