مقاله کامل پژوهشی

مقاله یادداشت پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب

مریم کاظمی؛ فراز چوگان؛ علی حسین رضایان؛ روح الله مهدی نواز اقدام؛ سیدحسین احمدی تفتی