نویسنده = Mohammad Reza Vaezi
تعداد مقالات: 12
4. بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-9

Amir hossein Pakseresht؛ Mohamadreza Rahimipour؛ Mohammad Reza Vaezi؛ Mehdi Salehi


6. سنتز نانوذرات ZnS به روش هیدروترمال: بررسی اثر زمان سنتز بر روی مورفولوژی ذرات

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 267-273

Mohammad Reza Vaezi؛ Ahmad Esmaielzadeh Kandjani؛ Meisam Farzalipour Tabriz؛ Amin Pourandarjani؛ Farshid Tazesh


8. سنتز نانوذرات اکسید روی از محلول 2- متوکسی اتانول به روش رسوب از حمام شیمیایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 411-417

Mohammad Reza Vaezi؛ J. Samei؛ Ahmad Esmaielzadeh Kandjani؛ A. Shokuhfar


11. سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-27

Ahmad Esmaielzadeh Kandjani؛ Mohammad Reza Vaezi؛ S. Baharlouee؛ Meisam Farzalipour Tabriz؛ N.A. Arefian