رسوب نشانی الکتروشیمیایی نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز بر روی بستر گرافیتی جهت کاربرد در ابرخازن ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

عنوان : رسوب‌نشانی الکتروشیمیایی نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز بر روی بستر گرافیتی جهت کاربرد در ابرخازن‌ها
در این تحقیق، نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز (MnHCF) توسط روش رسوب‌نشانی الکتروشیمیایی تحت جریان ثابت 100 میکرو آمپر پالسی (5/0 ثانیه قطع جریان و 5/0 ثانیه وصل جریان) بر روی بستر گرافیتی و در دمای اتاق لایه‌نشانی شد. الکترود تهیه شده با استفاده از آنالیز پراش اشعه X ((XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) مشخصه‌یابی شد. کارایی الکتروشیمیایی الکترود بدون بایندر MnHCF تهیه شده به عنوان الکترود ابرخازنی با استفاده از آزمون‌های ولتامتری چرخه‌ای و شارژ/تخلیه جریان ثابت در محلول 5/0 مولار سولفات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون‌های الکتروشیمیایی نشان دادند که الکترود تهیه شده دارای ظرفیت ویژه بالای F g-1 367 در نرخ نخلیه A g-1 1، توان جریان‌دهی مناسب و ابقای ظرفیت خوب 8/88% پس از 1000 چرخه می‌باشد که نشان‌دهنده کارایی ذخیره‌سازی انرژی بالای این الکترود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrochemical deposition of manganese hexacyanoferrate nanoparticles on a graphite substrate for supercapacitor application

نویسندگان [English]

  • Mahshid Faryabi 1
  • Mahdi Kazazi 2
1 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
2 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Electrochemical deposition of manganese hexacyanoferrate nanoparticles on a graphite substrate for supercapacitor application
Electrochemical deposition of manganese hexacyanoferrate nanoparticles on a graphite substrate for supercapacitor application

In this research, manganese hexacyanoferrate nanoparticles were deposited on a graphite substrate via electrochemical deposition method at a pulse constant current of 100 μA (0.5 s on and 0.5 s off) and at room temperature. The as-prepared electrode was characterized using X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscope (FE-SEM). Electrochemical performance of the binder-free MnHCF electrode as supercapacitor electrode was investigated using cyclic voltammetry and galvanostat charge /discharge measurements in solution of 0.5 M sodium sulfate. The results of electrochemical tests showed that the prepared electrode possessed a high specific capacitance of 367 F g-1 at a current density of 1 A g-1, an appropriate rate capability and good capacitance retention of 88.8% after 1,000 cycles, indicating its high energy storage performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical deposition
  • Manganese hexacyanoferrate
  • electrochemical performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1398