نویسنده

Passive Defense, Malek Ashtar University of Technology

10.30501/jamt.2017.70371

چکیده

در این تحقیق، پوشش‌دهی پارچه‌های پلی‌استر دو بعدی و سه بعدی با پوشش نیکل به روش الکترولس به منظور تولید پوشش‌های جاذب امواج راداری باند ایکس انجام گرفت. مورفولوژی، ضخامت پوشش، ترکیب شیمیایی پوشش، رسانایی و رفتار جذب امواج راداری آنها ارزیابی شد. با انجام پوشش‌دهی، رسانایی پارچه‌های دو بعدی و سه بعدی به ترتیب به 023/0 و 0043/0 سانتی‌متر مربع بر اهم افزایش یافت. بررسی مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نیکل روی سطح الیاف دارای ساختارهای گنبدی شکل هستند. بررسی ریزساختاری پوشش‌های پلی‌استری ساخته شده توسط توزیع انرژی طیفی اشعه ایکس نشان داد که مقدار نیکل بارگذاری شده 56/64% می باشد. مطالعه جذب امواج راداری پارچه‌های دو بعدی و سه بعدی نشان داد هر دو آنها توانایی جذب بیش از 45/96 درصد امواج راداری باند ایکس (12-8 گیگاهرتز) را دارند. ارزیابی ثبات‌های شستشویی، سایشی و نوری پوشش‌های تهیه شده نشان داد که روش پوشش‌دهی الکترولس توانسته نیکل را به خوبی بر روی الیاف تثبیت کند به‌گونه‌ای که پارچه‌های رسانای تولید شده مقاومت بالایی در برابر این عوامل محیطی از خود نشان می-دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Using Nickel Based Conductive Coatings in the Radar Wave Absorbers With Salisbury Screen Structure

چکیده [English]

In this study, two- and three-dimensional polyester fabrics were coated with nickel via electroless plating method in order to produce X-band radar absorbing coatings. Morphology, thickness, coating composition, conductivity and radar absorption behavior of them were evaluated. After coating, the conduction of two- and three-dimensional fabrics was increased to 0.023 and 0.0043 cm2/Ω, respectively. Checking the morphology of the coatings by scanning electron microscopy showed that the nickel particles on the surface of fibers have the dome-shaped structures. Microstructure investigation of fabricated polyester coatings by X-ray spectral energy distribution showed that the amount of loaded nickel is 64.56%. The study of the radar absorption behavior of two- and three-dimensional coatings showed that the both of them can absorb more than 96.45% X-band radar waves (8-12 GHz). The investigation of the washing, rubbing and light fastness of fabricated coatings showed that electroless plating method can fix nickel on the surface of fibers well so that these coatings show high stability against these environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroless plating
  • Conductive Fibers
  • nickel
  • Salisbury screen
  • RADAR