نویسنده

semiconductor, material and energy research center

10.30501/jamt.2017.70362

چکیده

در این تحقیق، رشد لایه‌های کربن شبه‌الماسی (DLC) با استفاده از روش رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما (PECVD) بر روی زیرلایه‌ی AISI 316L انجام شد. به‌منظور بهبود چسبندگی این پوشش برروی فولاد قبل از فرآیند پوشش‌دهی، از عملیات نیتروکربوراسیون پلاسمایی استفاده ‌شد. رفتار سلول استئوبلاست G292 بر فولاد فاقد پوشش، فولاد نیتروکربوره شده و فولاد پوشش‌ داده‌شده با DLC مقایسه ‌شد. نتایج حاصل از طیف‌سنجی رامان نشان داد که این پوشش از 39% پیوندهای الماسی یا sp3 برخوردار می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون سمی‌بودن سلولی نمونه‌ها نشان داد که در فولاد L316 حدود 29 درصد از سلول-های استئوبلاست زنده مانده‌اند که دارای زیست‌سازگاری مناسبی نمی‌باشد. فرآیند نیتروکربوراسیون و پوشش‌دهی DLC به دلیل زیست‌سازگاری و پایداری شیمیایی آن به عنوان مانعی برای رهایش عناصر سمی در آلیاژ عمل کرده و زیست‌سازگاری این فولاد را تاحد زیادی بهبود می‌بخشد. بدین صورت که پس از فرآیند نیتروکربوراسیون و پوشش‌دهی DLC درصد زنده ماندن سلول‌های استئوبلاست به حدود 40 درصد و 71 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

G 292 Osteoblastic Cell Behavior on DLC Coated 316L Stainless Steel for Medical Implants

چکیده [English]

In this research diamond-like carbon (DLC) films were deposited on AISI316L stainless steel by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) method. In order to improve adhesion of the coating, plasma nitrocarbuizing method was performed on substrates before DLC deposition. Raman spectra of the coating showed that sp3 fraction of the film was 39%. Biological properties of the uncoated, plasma nitrocarburized and DLC coated samples were analyzed. MTT results showed that 316L stainless steel didn’t have appropriate biocompatibility and nitrocarburizing process and DLC deposition improved the biocompatibility of the samples due to preventing the release of toxic elements such as nickel. Cell viability of the uncoated, plasma nitrocarburized and DLC coated samples was about 29%, 40% and 71% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diamond-like carbon
  • coating
  • Biocompatibility
  • Plasma nitrocarburizing
  • Plasma enhanced chemical vapor deposition