تأثیر لایه­ نازک PEDOT:PSS روی زیر لایه ITO، بر خواص سلول خورشیدی آلی دو لایه­ای شامل فولرن و فتالوسیانین مس

نویسندگان

Physics, Iran University of Science and Technology

چکیده

در این تحقیق دو نمونه سلول خورشیدی با استفاده از مواد آلی فولرن (60C) به عنوان پذیرنده الکترون (نوع n) و فتالوسیانین مس (CuPc) به عنوان پذیرنده حفره (نوع p) در خلاء حدود mbar6-10 ساخته شده است. الکترود شفاف نمونه اول فقط از یک لایه� ITO تشکیل شده است در حالی که در نمونه دوم یک لایه اضافی از ماده PEDOT:PSS را نیز روی ITOلایه نشانی کردیم تا تأثیر این لایه را بر منحنی ولتاژ ? جریان سلول مورد بررسی قرار دهیم. سپس نمودارهای ولتاژ ? جریان آنها را در شرایط یکسان و در حالتهای تاریکی و روشنایی رسم کردیم. با مقایسه این نمودارها در�یافتیم که جریان مدار کوتاه و ولتاژ مدار باز و در نتیجه بازدهی نمونه دوم از نمونه اول بیشتر می�باشد که دلیل آن را نیز نقش لایه PEDOT:PSS در هموار کردن سطح ناصاف ITO و کاهش نشتی جریان بین الکترودها می�باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the PEDOT:PSS Thin Layer Coated on ITO Substrate on Two Layers Organic Solar Cells Properties Consist of Fullerene Copper Phtalocyanine

چکیده [English]

In this paper two sample organic solar cells consist of Fullerene (n-type) and Copper Phtalocyanine (p-type) in high vacuum has been fabricated. The transparent electrode of foist sample has only an ITO layer, but we coated an extra layer from PEDOT:PSS on ITO layer in second sample to study the effect of this PEDOT:PSS layer on solar cell properties. Then we draw their I – V curves that short circuit current ISC and open circuit voltage VOC and thus the efficiency of the second sample is more than the first. The PEDOT:PSS layer smoothes the surface roughness of ITO and decreases the current leakage between electrodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Solar Cell
  • Copper Phtalocyanine
  • Fullerene
  • Exciton