تاثیر افزودنی نانو اکسید منیزیم بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینا و کاربیدسیلیکون فرآوری شده با روش آلیاژسازی مکانیکی

محمدرضا واعظی؛ نازیلا اشرفی؛ علی نعمتی؛ سعید باغشاهی؛ امیر حسنجانی روشن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-49

https://doi.org/10.30501/jamt.2637.70323