مدیر مسئول


حمید امیدوار رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران
&
دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، تهران، ایران

پوشش‌، باتری، فناوری‌نانو، خوردگی، جوشکاری

سردبیر


سعید حصارکی استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد (مواد زیستی)

مدیر اجرایی


علیرضا کلاهی استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد (شکل دهی فلزات)

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا اکبرپور آرباطان استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

نانوکامپوزیت، پوشش دهی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر بهنام قادر دانشیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

بیومتریال، مهندسی بافت

اعضای هیات تحریریه


محمد پازوکی استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران.

آمار کاربردی بیوسنتز مواد،پلیمرها بیوپلیمرها (کیتوسان، ...) کامپوزیت های زمینه پلیمری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عباس چرخچی استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه ملی هنرها و صنایع دستی، پاریس، ایل-د-فاس، فرانسه

مهندسی مواد، پلیمرها و کامپوزیت‌ها

اعضای هیات تحریریه


سعید حصارکی استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد (مواد زیستی)

اعضای هیات تحریریه


َعلی زمانیان استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

بیومتریال، مهندسی بافت ، بیونانو مواد

اعضای هیات تحریریه


منصور سلطانیه استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، تهران، ایران

مهندسی مواد، پردازش مواد، مشخصات مواد، فلزات، کامپوزیت ها ، پوشش، ترمودینامیک، متالورژی استخراجی

اعضای هیات تحریریه


احسان طاهری نساج استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تهران، ایران

نانوکامپوزیت ها،نانوموادها، مهندسی سرامیک

اعضای هیات تحریریه


سید فرشید کاشانی بزرگ استاد، دانشکده متالورژی و مهندسی مواد، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

مهندسی سطح-جوشکاری-سنتز ترکیبات بین فلزی-باتری قابل شارژ

اعضای هیات تحریریه


محسن کاظمی نژاد استاد، دانشکده علم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران، ایران

مهندسی مواد، شکل دادن فلزات

اعضای هیات تحریریه


مرتضی مرادی البرزی استاد، پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

شیمی تجزیه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پویان مکوندی محقق، مدرسه مهندسی، مؤسسه بایو مهندسی، دانشگاه ادینبرگ، انگلستان

مهندسی زیست پزشکی

اعضای هیات تحریریه


صاحبعلی منافی استاد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

نانومواد بیومواد نانوکامپوزیت زمینه فلزی، پلیمری و فلزی

اعضای هیات تحریریه


نادر نظافتی دانشیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی پزشکی-بیومتریال، مهندسی بافت، سیمان، سرامیک ها، نانوکامپوزیت ها

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا نورانی استاد، مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، تهران، ایران

مهندسی بافت، ژنوم، بافت شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


فاطمه سادات ترک نیک معاون مدیر امور پژوهشی و مستند سازی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد

کارشناس نشریه


مریم فولادیان کارشناس، دفتر متمرکز مجلات، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی