نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

از جمله استفاده فرآیند متالورژی پودر، ساخت فیلترهای فلزی و نیز فیلترهای فولادی است و همانطور که از نامشان پیداست این قطعات متخلخل هستند. فیلترها در حوزه های مختلف صنایع متالورژی، شیمیایی، داروسازی، فضائی و هوائی کاربرد و مورد استفاده وسیع قرار دارند. در این تحقیق، نمونه هائی متخلخل از پودر فولاد 316L تهیه شده بروش اتمایزینگ آبی طی فرآیند متالورژی پودر تهیه شدند. ابتدا پودرهای فولاد 316L بصورت خالص و همچنین با افزودن در صدی معین پودر قلع (sn) به پودر فولادی مخلوط شده و پس از استفاده از اسپری روانکار ( استئارات روی) و اسپری نمودن روی سطوح قالب و سنبه ها، مخلوط های حاصله در قالبی صلب و در چهار فشار مختلف 300 ، 350 ، 400 و 450 مگا پاسکال فشرده شدند. خشته های خام بدست آمده در آتمسفر خلاء در دمای 1320 درجه سانتیگراد به مدت 60 دقیقه سینتر شدند. پس از سرد شدن کوره و خارج نمودن نمونه ها، چگالی آنها اندازه گیری و سپس مورد بررسی های ریزساختاری و آنالیز شیمی توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ روبشی الکترونی قرار گرفتند. با اندازه گیری چگالی نمونه های سینتر شده ملاحظه گردید که تخلخل نمونه ها از 46 تا 38 درصد متغیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Adding Sn Powder to ST316L Powder on Sinter Ability and Microstructure of Steel Filters

نویسندگان [English]

  • Ali Kaflou
  • Seyed Mohammad Zahraee

Department of advanced materials and new energy, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, porous samples of 316L were prepared by aqueous atomizing during powder metallurgy
process. Pure 316L powder, as well as mixed with a certain percentage of Sn powder has been used to prepare the test
specimens, Then, by spraying zinc stearate as a lubricant on the mold surfaces and punches, the mixtures were pressed
into a rigid mold at four different pressures of 300, 350, 400 and 450 MPa. The green bulk were sintered in vacuum
atmosphere at 1320 ° C for 60 min. The samples were cooled in the furnace and their densities were measured and then
microstructural and chemical analysis was performed by light microscopy and scanning electron microscopy.
Measuring the density of the sintered samples showed that the porosity of the samples was from 38% to 46%)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filter
  • Steel Filters
  • Porous Parts
1.Rosso, M. Grande, M. A. High density sintered stainless steels with improved properties. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2007, 21(2), 97-102.
2. Coovattanachai, O., Tosangthum, N., Morakotjinda, M., Yotkaew, T., Daraphan, A., Krataitong, R., Vetayanugul, B., & Tongsri, R. . Performance improvement of P/M 316L by addition of liquid phase forming powder. Materials Science and Engineering: A, 2007, 445, 440-445.
3. Erhard Klar, Prasan K. Samal, , Powder Metallurgy Stainless Steels: Processing, Microstructure and Properties ASM International , 2007
4. Garcia C., Martína F., Tiedraa, P., García Cambronerob, L. . Pitting corrosion behaviour of PM austenitic stainless steels sintered in nitrogen–hydrogen atmosphere. Corrosion Science 2007, 49(4), 1718-1736.
5. R.M. German "Gas Flow Physics in Porous Metal", Inter. J. Powder Metall. Powder Tech., 1979, Vol.15, p23-30.
6. W. Schatt & K, P, Wieters, "Powder Metallurgy", European Powder Metallurgy Association, 1997 p346352,
7. White I. A., "Stainless Steel Powders- Manufacturing techniques and applications", p90-115.
8. Salak A., "Ferrous Powder Metallurgy", Cambridge International Science Publishing, Cambridge, 1997.
9. N. Chawla, S. Polasik, K.S. Narasimhan, K.K. Chawla, Inter. J. Powder Metall. Vol.37, No.49, 2001.
10. . Polasik S.J. Williams J.J. Chawla N, "Metall. Mater. Trans. A, 33A,73,2002
11. Tang H.P., "Rare Metal Material and Engineering", 26:1, 1997.
12. Padmavathi, C., Upadhyaya, A., & Agrawal, D. . Corrosion behavior of microwave-sintered austenitic stainless steel composites. Scripta Materialia, 2007 57(7), 651-654.
13. Verlee, B., Dormal, T., & Lecomte-Beckers, J. Density and porosity control of sintered 316L stainless steel parts
produced by additive manufacturing. Powder Metallurgy, 2012 55(4), 260-267.
14. "Powder Metal Technologies and Applications", Vol 7, ASM Handbook, 1998, ASM International.
15. Tosangthum N., Muangtiong P., Ornmanee Coovattanachail, M et al., . Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels, Journal of Metals, Materials and Minerals. 2008 Vol.18 No. 1 pp.47-51.