نویسنده

Materials Eng., Materials and Energy Research Center

چکیده

یک سنسور شیمیایی نوری از ایجاد اتصال بین یک معرف و فیلم استات سلولزی با پوروزیته بالا و ترانسپرنسی خوب به‌دست می‌آید. این سنسور از اتصال گالوسیانین در سطح فیلم سلولزی که قبلاً به مدت 24 ساعت در محیط بازی هیدرولیز شده و پوروزیته موجود در سطح آن افزایش یافته است، قابل دستیابی می‌باشد. فیلم سلولزی هیدرولیز شده با مخلوطی از 1 درصد وزنی – حجمی تیوره و 7/0 درصد از پلی‌وینیل الکل برای مدت 48 ساعت در 25 درجه سانتی‌گراد به‌دست می‌آید. معمولاً فیلم سلولزی حاصل به صورت جداگانه با محلول 03/0 درصد وزنی – حجمی از گالوسیانین در 25 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ساعت در حال هم‌زدن توسط همزن مغناطیسی قابل حصول است. بعد از شستشوی فیلم حاصل آن را در 45 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه در داخل آون خشک می‌نماییم. این فیلم دارای قدرت استحکام بالا حدود 6 ماه و زمان پاسخ سریع کمتر از 10 ثانیه می‌باشد و حد تشخیص آن 003/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر است. این روش بسیار ساده بوده و معرف‌های قابل استفاده در فیلم اغلب ارزان– غیــر سمی و قابلیــت کاربــرد وسیع دارند. از این سنسور می‌توان در محدوده 00/2-005/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر جهت اندازه‌گیری مکرر و تکرارپذیر محلول‌های مختلف وانادیوم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Vanadium by Optical Sensing Film

چکیده [English]

A new low cost vanadium sensor developed by immobilizing a direct indicator dye to porous and transparent acetylcellulose film. This sensor was fabricated by binding gallocyanine to a cellulose acetate film that had previously been subjected to an exhaustive base hydrolysis for 24h and increase the porosity of the membrane. The cellulose membrane were immediately treated with mixture of 1.00 % (W/V) thiorea and 0.70% (W/V) poly (vinyl alcohol) solution for 48 h at 25°C. The cellulose membrane were separately treated with 0.1% (W/V) solution of gallocyanine at 25 °C with magnetic stirring of the solution for 14h. After washing, the films were dried at 45 °C for 20 min. Then the membrane have good durability (> 6 months), a short response time (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Sensor
  • Vanadium
  • Galocyanine
  • Polymer Film