نویسنده

Metal Materials Department, Malek Ashtar University

چکیده

در این تحقیق برای دستیابی به لایه اتصال فلزی نانوساختار در پوشش‏های TBC، ابتدا پودر NiCrAlY میکرونی با فرآیند آسیاکاری به ذرات بسیار ریز در مقیاس نانو تبدیل شد و پس از آگلومره نمودن نانوذرات NiCrAlY، با فرآیند پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 420 لایه‏نشانی گردید. فاصله تزریق پودر، نرخ تزریق هیدروژن و استفاده از دوش آرگون پارامترهایی بودند که برای لایه‏نشانی مناسب نانوذرات NiCrAlY آگلومره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از دوش آرگون، میزان اکسیداسیون در پوشش‏های نانو NiCrAlY را به طور چشمگیری کاهش می‏دهد. به‌علاوه افزایش نرخ تزریق هیدروژن و افزایش فاصله تزریق پودر، میزان اکسیداسیون در پوشش حاصل را افزایش می‏دهد.همچنین نانوذرات NiCrAlY در مقایسه با ذرات میکرونی نسبت به اکسیداسیون بسیار حساس‏تر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modification of Plasma Spray Parameters of NiCrAlY Nano Particles for Achievement of Nano Structure TBC

چکیده [English]

In this research to rich nano structure bond coat uses in TBC, firstly with ball milling process the micron size NiCrAlY convert to nano particle size NiCrAlY, and after agglomeration nano particle NiCrAlY, powder were deposited upon stainless steel 420 substrate with atmospheric plasma spray (APS) process. Injection distance of powder, hydrogen rate, and utilizationof argon shroud parameters were investigated for suitable deposition agglomeration nano NiCrAlY particles. The result shown, utilization of argon shroud in nano NiCrAlY bond coat was decreased oxidation salient. Also increase of injection distance of powder and hydrogen rate cause to oxidation enhancement. Moreover the nano particle NiCrAlY in comparison micron NiCrAlY toward oxidation was very tender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NiCrAlY
  • nano particles
  • Atmosphere Plasma Spray (APS)
  • Bond Coat
  • Thermal Barrier Coating (TBC)