نویسندگان

1 Material Eng., Islamic Azad University

2 , azad university of najafabad

چکیده

تیتانیا (اکسید تیتانیوم) یکی از ترکیباتی است که تحت تاثیر طیف ماوراء بنفش نور طبیعی فوتواکتیو می?شود. دیده شده که افزایش اکسید تنگستن این خاصیت را در برابر نورهای مصنوعی بهبود می?بخشد. دراین پژوهش، سل تیتانیوم با استفاده از پیش?ماده آلکوکسیدی تهیه و سدیم?تنگستات?دی?هیدراته به عنوان پیش?ماده اکسید?تنگستن در درصد?های مختلف به آن اضافه گردید. سل آماده شده به روش غوطه?وری روی زیرلایه فولاد L316 پوشش داده شد. بررسی ساختار بلوری و مورفولوژی سطح پوشش?ها به ترتیب توسط آنالیزهای XRD و FE-SEM انجام گرفت. از آنالیز (FTIR) جهت بررسی پیوند?های موجود در ساختار پوشش استفاده شد. جهت بررسی خواص حفاظت کنندگی فوتوکاتدی پوشش?ها از آزمایش?های پتانسیو?متری و پلاریزاسیون تافل استفاده گردید. بررسی الگوهای XRD�نشان داد که ورود اکسید?تنگستن به ساختار تیتانیا اندازه بلورک?های آن را کاهش داده است. از سوی دیگر تصاویرFE-SEM�دلالت برآن دارد که افزودن اکسید?نگستن باعث یکنواختی بیشتر ساختار نانو?ذرات اکسیدتیتانیوم شده است. بررسی طیف?سنجی مادون قرمز وجود پیوند بین Ti-O و W-O را تایید نمود. نتایج حاصل از آزمایش?های پتانسیومتری نشان داد که افزودن اکسید?تنگستن در درصد?های مختلف وزنی باعث بهبود خواص فوتو?کاتدی پوشش اکسید?تیتانیوم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Photocathodic Porotection Properties of TiO2/WO3 Coatings Prepared by Sol-Gel

چکیده [English]

Titania (titanium oxide) is one the compositions that is photo-activated under UV radiation. It is shown the adding of tungsten oxide improves this property at the artificial light. In this research, the titanium sol was made by alkoxide precursor. Sodium tungstate di-hydrate was used as tungsten oxide precursor. Sodium tungstate di-hydrate was added to titanium sol in different percentage. Dip-coating method was used by means of preparation of coatings on 316L stainless steel substrate. Crystal structure and morphology of the coatings was investigated by XRD and FE-SEM, respectively. Bound characterization of coatings was carried out by FTIR. Potentiometery method and tafel polarization tests were used to characterization of photocathodic protection properties of coatings. The XRD results showed that the entrance of tungsten oxide into titania structure decreases its crystallites size. In the other hand, the FE-SEM results indicated that the tungsten oxide addition improves the coatings morphology. The bond between the Ti-O and W-O have confirmed by FTIR investigations. In addition, it was observed that the increase of weight percentage of tungsten oxide improves the photocathodic protection properties of coatings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • titanium oxide
  • Tungsten oxide
  • Sol-Gel
  • Nano composite coating