نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته

2 دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

اسیدی شدن از آسیب های رایج آثار چوبی تاریخی است و مبحث اسیدزدایی در بسیاری از موارد در جریان مراحل حفاظت و مرمت آثار چوبی تاریخی مطرح می شود. استفاده از آمونیاک به همراه حلال الکلی (عموما متانول) به عنوان ماده اسیدزدا، روشی معمول برای اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی می باشد، اما استفاده از این ماده اسیدزدا بخاطر سطحی بودن اسیدزدایی و عمق نفوذ اندک این ماده در چوب مشکلاتی را در بر دارد..امروزه استفاده از دیسپرسیون قلیایی نانوذرات هیدروکسید کلسیم در ایزوپروپانول برای اسیدزدایی آثار تاریخی چوبی، کاغذی و پارچه ای نتایج قابل توجهی در پی داشته است. در این تحقیق روش رایج اسیدزدایی چوب های تاریخی ایران با استفاده از محلول آمونیاک در حلال الکلی، با روش جدیدی که در سالهای اخیر در موزه استکهلم برای اسیدزدایی چوب های اسیدی شده کشتی تاریخی Vasa، آزمایش شده، مقایسه گردیده است؛ به این منظور، سه گونه چوبی جدید چنار، گردو و گلابی و دو نمونه تاریخی چنار مربوط به دوران صفوی و قاجار، مورد آزمایشهای اسیدزدایی قرار گرفته اند و  در راستای بررسی امکان استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم برای اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی، با تکیه بر نتایج بررسی های  pH سنجی و وزن سنجی، به بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی و آنالیز طیف سنجی جذب اتمی و مقایسه میزان انحلال نمونه ها در مواد اسیدزدا با بررسی تغییر رنگ آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acidification of historical wood works by using calcium hydroxide nanoparticles synthesized via chemical processing

نویسندگان [English]

 • M. R. Vaezi 1
 • R. Nazemi Ashni 2
 • Gh. Kianmehr 2

1 Materials and Energy Research Center

2 Isfahan University of Art

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wood
 • historical work
 • acidification
 • Ca(OH)2 Nanoparticles
 • Dispersion
 • penetration
 1. ریدوت ، برایان ، 1.1384،   تخریب چوب آلات در ساختمان، مترجمین علی نقی کریمی، الیاس افرا، چاپ اول، تهران، انتشارات آییژ.
 2. Xiyang Kiyan ,Heterogeneous Aspects of acid hydrilysis of α-cellulose in Applied Biochemistry and Biotechnology, volumes 107, No 1-3, 2003.
 3.  سیم چی  عبد الرضا ، 1.1387 ، آشنایی با نانوذرات (خواص، روشهای تولید و کاربرد) ، چاپ اول ، تهران ، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 4.   Baglioni  Piero, Rodorico Giorgi, 2006, Soft and hard nanomaterials for  restoration and conservation of cultural Heritage www.rsc.org/softmatter.
 5.  محی الدین جعفری، نفیسه سادات، " استحکام بخشی لایه های جدا شده نقاشی دیواری (تمپرا) با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش  شیمیایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1387
 6.  Chelazzi David, Giorgi Rodorico, Baglioni Piero, Nanotechnology for Vasa Wood De-Acidification, 2006.
 7.  Giorgi  Rodorico, Chelazzi  David, Baglioni Piero, Nanoparticles of Calcium Hydroxide for Wood Conservation. The Deacidification of the Vasa Warship, 2005.
 8.  Unger  A  , Schinewind  A.P , 2001 , Conservation of Wood Artifacts A hand book , Springer 2001.
 9.  Highley T.L. , Kent Kirk .T, 1979 , Mecanisms of Wood Decay and the Unique Features of Heartrots ,  Symposium on Wood Decay.
 10.  Kataoka  Yutaka , Kiguchi  Makoto , 2007, Violet light causes pHotodegredation of wood beyond the zone affected by ultraviolet radiation , Holsforschung, vol 61.
 11.  McMillin  Charles. W ,  Wood  science, vol 9, no.4 , 1976.
 12.  National Organic Standards Board Technical Advisory Panel Review, Compiled by OMRI for the USDA National Organic Program, April 2002.
 13.  Wengert Gene , The Wood Doctors; Common cause of panel gluing problems ,  Department of Forestry, University of Wisconsin-Madison ,1998.