نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی رفتار سایش ساینده کامپوزیت‌های زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با درصدهای گوناگون پودر کاربیدسیلیسیم و الیاف فایبرگلاس پرداخته شده است. تاثیر درصدهای گوناگون الیاف فایبرگلاس و پودر کاربیدسیلیسیم و همچنین فاصله لغزشی بر روی جرم از دست‌رفته مورد آزمایش قرار گرفته است. با افزایش فاصله لغزشی، میزان درصد جرم از دست‌رفته کاهش می‌یابد و با کاهش درصد جرم از دست‌رفته، مقاومت در برابر سایش کامپوزیت زیاد خواهد شد. ویژگی‌های استحکام مواد به نوع و کیفیت تقویت‌کننده بستگی دارد. از اینرو نمونه شامل 1% وزنی فایبرگلاس در درجه اول و 3% وزنی کاربیدسیلسیم در درجه دوم بیشترین استحکام را از خود نشان دادند. وزن مخصوص نانوکامپوزیت‌ها با افزودن تقویت‌کننده به زمینه تمایل به کاهش از خود نشان داد در حالیکه درصد تخلخل باز نانوکامپوزیت‌ها تمایل به افزایش داشتند. در نهایت بررسی ریزساختار کامپوزیت‌های تقویت‌ شده توسط آنالیز پراش اشعه‌ی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد که به دلیل درصد ناچیز تقویت‌کننده‌ها به فاز زمینه، فاز شناسی خیلی قابل شناسایی نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigating to Physical and Mechanical properties of Nano Polyester matrix composites reinforced with Fiber Glass and silicon carbide

نویسندگان [English]

 • R. Raad 1
 • A. Monshi 2

1 Ms.c student, Faculty of Materials Engineering, Islamic Azad university of Najaf Abad.

2 Professor, Department of Materials Engineering, Isfahan university of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

An experimental study was conducted to determine the abrasive wear behavior of different weight
percentage fiberglass and silicon carbide powder filled polyester composites. The effect of glass fiber and SiC powder
concentration and sliding distance on the weight loss of composites has been analyzed. The weight loss depends on
fiber glass and powders concentration. The weight loss decreases with the increase of sliding distance and wear
resistance increases with the decrease of percentage of weight loss. Strength characteristics on the material depending
on the type and quantity of fillers have been tested. Sample having 1 weight percentage (wt%) of fiber glass and 3
percentage (wt%) of SiC show the maximum strength. Density of the Nano composites tends to decrease with adding
filler into matrix, While porosity percentage and water absorption percentage of the Nano composites tend to increase.
At least morphologies and microstructures of samples were characterized by various techniques such as X-Ray
diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM), nevertheless the X-Ray diffraction could not identify the
phases because of the small percentage of reinforcements. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanocomposites
 • Abrasive
 • polyester
 • fiber glass
 • Silicon carbide
 1. شادی جلوان، وحید جوانبخت، نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، اصفهان.
 2. مجموعه مقاله های همایش علمی - کاربردی نانو تکنولوژی ، انقلاب صنعتی آینده. جلد دوم ، تهران 1380،  75-90.
 3. Cahnd. N , Naik. A , Neogi. S , Three body abrasive wear of short glass fiber polyester composite    , Wear , 2000 ,242,38-46 .
 4. El-Tayeb.N.S.M , Yousif.B.F , Yap.T.C , An investigation on worn surfaces of chopped glass fiber reinforced polyester through  SEM observations , Wear , 2008,41,5,331-340.
 5. Mishra.P , Acharya.S.K , Anisotropy abrasive wear behavior of bagasse fiber reinforced polymer composite, International journal of engineering ,science and technology ,2010,2,11,104-112 .