نویسنده

دانشیار، پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این تحقیق، از پودر گرافن خالص استفاده شد و تحت فشار مشخص 10 بار قرص هایی از آن تهیه گردید. از نمک سدیم هیدروکربنات برای بارور کردن قرص ها استفاده شد. پودر نمک سدیم درون قرص های گرافیت ریخته و تحت عملیات حرارتی در کوره قرار گرفت.  آنالیز XRD جابجایی پیک مشخصه گرافن را نشان می دهد. سپس برای ذخیره کردن هیدروژن در قرص های تهیه شده، گاز هیدروژن توسط هیدروژن ژنراتور تولید شده و به دورن محفظه بسته که حاوی قرص ها بودند دمیده و محفظه توسط ازت مایع در دمای 80 درجه کلوین قرار دااده شد  تا عملیات جذب هیدروژن صورت پذیرد. آنالیز حرارتیDSC در محیط گاز آرگون برای بررسی هیدروژن  ذخیره شده در قرص ها بکار برده شد که نتایج نشان می دهد در زمان 20 دقیقه و فشار 1مگاپاسکال هیدروژن ، قرص گرافن بارور شده با فلز سدیم قادر به جذب و ذخیره هیدروژن بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Storage Of Hydrogen Fuel In Metal Impregneted Graphene

نویسنده [English]

  • A. Kazemzadeh

Semiconductors Department, Materials and Energy Research Center

چکیده [English]

Graphite powders were used in this project and pellets were made under the pressure of 10 bar. Sodium
hydro carbonate was used to dope with graphite. Sodium salt powder were poured inside the pellets and heat treated for
5 hours in vacuum at 800̊ C. XRD analysis showed a shift of characteristic peak of graphite. After that, in order to store
hydrogen in the pellets, hydrogen was generated and purged to the pellets in the sealed chamber. The chamber was
cooled to 80̊ k to make hydrogen adsorption possible. The pellets were exposed to hydrogen for different times and the
hydrogen pressure was 1 MP. DSC analysis in argon atmosphere was carried out to assess hydrogen storage. The results
showed that after 20 minutes the pellets doped with sodium could adsorb hydrogen which is good for hydrogen storage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphite
  • Hydrogen Adsorption
  • Doped Graphite
  1. Orinˇáková, R. and A. Orinˇák, Recent applications of carbon nanotubes in hydrogen production and storage. fuel, 2011. 90: p. 3123–3140.
  2. Imamura, H., et al., Carbon nanocomposites synthesized by high-energy mechanical milling of graphite and magnesium for hydrogen storage. Acta Materialia, 2003. 51: p. 6407–6414.
  3. Reda, M.R., The effect of organic additive in Mg/graphite composite as hydrogen storage materials. Journal of Alloys and Compounds, 2009. 480: p. 238–240.
  4. Bououdina, M., D. Grant, and G.Walker, Reviewon hydrogen absorbing materials—structure, microstructure, and thermodynamic properties. International Journal of Hydrogen Energy, 2006. 31: p. 177 – 182.
  5. Imamur, H., et al., Composites for hydrogen storage by mechanical grinding of graphite carbon and magnesium. Journal of Alloys and Compounds, 2002. 330–332: p. 579–583.