نویسنده

Mechanic, Yazd University

10.30501/jamt.2010.70234

چکیده

در حال حاضر در کشور ایران حدود چهل درصد از کل مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان می�گردد که مقدار قابل توجهی ازآن صرف گرمایش و سرمایش آن می شود؛ در نتیجه علاوه بر مصرف بی رویه سوخت?های فسیلی، آلودگی محیط زیست را نیز به همراه دارد. در این مقاله جهت صرفه?جویی در مصرف سوخت و کاهش مشکلات زیست محیطی با ارائه ایده استفاده از انرژی خورشیدی جهت به حرکت درآوردن خود به خودی هوا در داخل ساختمان توسط دودکش خورشیدی و استفاده از گرمای نهان تبخیر آب جهت ایجاد سرمایش که در بالای یک بادگیر انجام می گیرد بدون استفاده از نیروی محرکه یا مصرف سوخت?های فسیلی می توان در مناطق گرم و خشک محیطی مطبوع با دمای مناسب و رطوبت لازم فراهم نمود، برای این منظور با معرفی ناحیه محاسباتی به صورت دو بعدی و به کارگیری معادلات حاکم بر جریان مغشوش و اعمال روش?های عددی مناسب نتایج مطلوبی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Natural Ventilation and Cooling a Building by Combined Wind tower and Solar Chimney

چکیده [English]

In the present study, an attempt is made to study the cooling performance of a wind tower and a solar chimney in a hot and dry region.Also in this study the effects of parameters including wind tower height, variety of the materials used in the wind tower walls, the amount of vaporized water, the temperature of input and output air, the wind velocity and the relative humidity were investigated. Furthermore, to develop, a natural flow of air, for days without blowing a wind the role of solar chimney was considered.Finally, to investigate and take information about streamlines of airflow in wind tower (Baud-Geer), velocity, pressure, humidity, temperature and density profile of fluid, Fluent software is applied to evaluate the air flow in the wind tower in differential view for two dimensional and steady state conditions with water spraying at the top of wind tower. The results indicate that the evaporative cooling is very effective in a hot and dry region. The temperature decreases considerably, if the wind towers are equipped with the water vaporization system. This causes the air becomes heavier and a natural motion of air through downside of wind tower to be produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ventilation
  • Water vapor
  • Wind blowing
  • Natural Cooling
  • Airflow