نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی

2 مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور

3 موزه رضا عباسی

چکیده

یک قطعه فلزی از مجموعه مفرغ های لرستان متعلق به موزه رضا عباسی برای تعیین ترکیب عنصری و متالوگرافی و بررسی خوردگی آن مورد مطالعه قرار گرفت. این قطعه فلزی یک سر تبر دارای نقشی تزئیینی می باشد. این نقش می تواندر حیوانی درنده مانند شیر باشد. برای مطالعات فوق مقداری از محصولات خوردگی از سطح این نمونه جمع آوری گردید و بوسیله دستگاه های آنالیز میکروسکوپ الکترونی جاروبی) (SEM پراش سنجی اشعه ایکس ) (XRD و طیف سنجی نشر اتمی در محیط پلاسمای القایی) (ICP-AES مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. در این مقاله نتایج بدست آمده از مطالعات فوق ترکیب و ساختار مواد موجود در محصولات خوردگی و خاک موجود در آن را شناسایی نمود و بر اساس آنها بحث و بررسی لازم انجام پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Corrosion in archeological bronze pieces from Luristan province

نویسندگان [English]

  • A. Ahmadi 1
  • A.A. Yuzbashi 1
  • A. Shadmehr 2
  • L. Sodagar 3

1 Materials and Energy Research Center

3 Reza Abbasi Museum

چکیده [English]

A study on a metal artifact from Luristan bronzes collection of Reza Abbassi Museum was carried out in order to determine the elemental composition, metallographic data and corrosion products. The sample under study is the head of an axe with a lion shape which looks to be a decoration Piece. The analytical technique used include scanning electron microscopy (SEM) for studing the microstructure, Inductively- coupled plasma (ICP-AES) for major as well as trace elemental analysis, and X-ray diffraction (XRD) for phase analysis. In this paper the results of corrosion study of this Luristan artifact are discussed and the conclusions were drawn accordingly. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bronzes
  • archeological
  • corrosion
  1. دکتر خسرو فانیان، هنر لرستان، تماشا، 1352.
  2. رمان گریشمن، هنر ایران II، ترجمه عیسی بهنام.

3. Scott A.D., 1992, Metallography and Microstructure in Ancient and Historic Metals, Oxford University Press.

4. Fink, C. G., and E. P.Polushkin.1936. Microscopic study of ancient bronze and copper. Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgy122:90–120.

5. Graedel, T. E.1987. Copper patinas formed in the atmosphere. Part 2. A qualitative assessment of mechanisms.  Corrosion Science7:685–94. 

6. Cushing, D.1965. Principles of corrosion applicable to ancient metals and methods of identifying corrosion products. In Application of science in examination of works of art. Boston: Museum of Fine Arts. 53–65.

7. Fink, C. G., and E. P.Polushkin.1936. Microscopic study of ancient bronze and copper. Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgy122:90–120.

8. Graedel, T. E.1987. Copper patinas formed in the atmosphere. Part 2. A qualitative assessment of mechanisms.  Corrosion Science7:685–94.