نویسندگان

1 Semicounductors, Materials and Energy Research Center

2 Materials Eng., Materials and Energy Research Center

چکیده

گرافن به علت داشتن خواص فوق العاده دررسانش الکتریکی و گرمایی، چگالی بالا وتحرک پذیری حامل های بار،اپتیکو خواص مکانیکی به ماده?ای منحصربفرد تبدیل شده است. نحوه دست�یابی به ورقه�های تک لایه و چند لایه گرافن، رسوب نشانی شیمیایی از فاز بخار بر روی بستر نیکل از گاز متان و در فشار محیط است. نتایج آنالیزها نشان�دهنده خلوص نمونه�ها و تعداد اندک ورقه�های گرافنی بود. تصاویر میکروسکوپ عبوری نشان می�دهد که اکثر ورقه�های گرافنی دارای ضخامت 1 تا 5 لایه هستند. تصویر تفرق نقاط تیز و واضحی را نشان می�دهد که همانند طرح�های SAED حاصله از صفحات گرافن است. به نظر می�رسد کیفیت ورقه�های گرافن حاصله قابل قیاس با نانوصفحات کربنی که به روش�های دیگری به دست آمده�اند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of graphene from organic materials via layer deposition on metal surface

چکیده [English]

A method for bulk growth of mono- to few-layer graphene on Nickel substrate by chemical vapor deposition of methane at atmospheric pressure is described. Optical microscopy, scanning and transmission electron microscopy and XRD measurements reveal the high quality of the obtained graphene. After the growth of graphene, the nickel particles can be effectively removed by a modest treatment without degradation of the quality of producing high yield and high purity graphenes with no carbon impurities such as carbon nanotubes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene
  • Chemical Vapor Deposition
  • Nickel substrate