نویسندگان

Physics, Iran University of Science and Technology

10.30501/jamt.2010.70191

چکیده

در این تحقیق دو نمونه سلول خورشیدی با استفاده از مواد آلی فولرن (60C) به عنوان پذیرنده الکترون (نوع n) و فتالوسیانین مس (CuPc) به عنوان پذیرنده حفره (نوع p) در خلاء حدود mbar6-10 ساخته شده است. الکترود شفاف نمونه اول فقط از یک لایه� ITO تشکیل شده است در حالی که در نمونه دوم یک لایه اضافی از ماده PEDOT:PSS را نیز روی ITOلایه نشانی کردیم تا تأثیر این لایه را بر منحنی ولتاژ ? جریان سلول مورد بررسی قرار دهیم. سپس نمودارهای ولتاژ ? جریان آنها را در شرایط یکسان و در حالتهای تاریکی و روشنایی رسم کردیم. با مقایسه این نمودارها در�یافتیم که جریان مدار کوتاه و ولتاژ مدار باز و در نتیجه بازدهی نمونه دوم از نمونه اول بیشتر می�باشد که دلیل آن را نیز نقش لایه PEDOT:PSS در هموار کردن سطح ناصاف ITO و کاهش نشتی جریان بین الکترودها می�باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the PEDOT:PSS Thin Layer Coated on ITO Substrate on Two Layers Organic Solar Cells Properties Consist of Fullerene Copper Phtalocyanine

چکیده [English]

In this paper two sample organic solar cells consist of Fullerene (n-type) and Copper Phtalocyanine (p-type) in high vacuum has been fabricated. The transparent electrode of foist sample has only an ITO layer, but we coated an extra layer from PEDOT:PSS on ITO layer in second sample to study the effect of this PEDOT:PSS layer on solar cell properties. Then we draw their I – V curves that short circuit current ISC and open circuit voltage VOC and thus the efficiency of the second sample is more than the first. The PEDOT:PSS layer smoothes the surface roughness of ITO and decreases the current leakage between electrodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Solar Cell
  • Copper Phtalocyanine
  • Fullerene
  • Exciton