نویسندگان

1 Biology, Shahid Bahonar University

2 International Center for Science, , Hight Technology of Kerman

3 Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

10.30501/jamt.2010.70131

چکیده

معدن مس سرچشمه در جنوب غرب کرمان یکی از معادن روباز بزرگ جهان و یکی از قطب های مهم معدنی و صنعتی کشور است. خاک این منطقه به طور طبیعی و همچنین دراثر فعالیت‫های معدنی حاوی فلزات سنگین است. درحال حاضر روش?های متنوعی برای کاهش آلودگی خاک به کارمی رود. بیشتر این روش?ها زمان بر و پر هزینه اند. استفاده از گیاهان مناسب برای آلایش زدایی خاک های آلوده به این فلزات به علت قیمت پایین و کم کردن تخریب های زیست محیطی در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه است. از این رو دو گونة گیاهی Rumex pulcher و Verbascum Songaricum برای تعیین جذبی عناصر مس، روی و سرب آزمایش شده3اند. نمونه برداری از ریشه، بخش هوایی گیاه و خاک اطراف ریشه در بهار و تابستان 1386 در سه ایستگاه انجام شد. نمونه های برداشت شده پس از آماده سازی در آزمایشگاه امدل استرالیا با روش بدون خاکسترسازی و بااستفاده از دستگاه ICP آنالیز شد. نتایج جذب فراوانی از عناصر فوق را در هر دو گیاه نشان می دهد. همچنین جذب اغلب عناصر در فصل تابستان بیشتر از فصل بهار بوده است. به طورکلی این گیاهان پتانسیل خوبی در جذب عناصر فوق و پالایش خاک از خود نشان دادند.

عنوان مقاله [English]

Role of Plants Rumex Pulcher and Verbascum Songaricum in Accumulation of some Heavy Metals in Sarcheshmeh Copper Mine, Iran

چکیده [English]

Sarcheshmeh copper mine, is located in south-west of Kerman, is one of a large open mine in the world and is one the important mineral and industrial site of Iran. The soil of the area naturally contains some heavy metals. Mining activities has also caused accumulation of polluting metals into the soil. Different methods are applied to reduce water and soil pollutants. Most of the methods are expensive and time consuming. Using suitable plants for remediation of the polluted soils, which is because of low cost and minimum environmental hazardous effects has accelerated in recent years. In this study, plants Rumex pulcher and Verbascum songaricum were collected from three sites around the Sarcheshmeh copper mine, and plant roots, shoots and the soils of the rhizosphere were analyzed for Cu, Zn and Pb in spring and summer 2007. The plant and soil samples were sent to Amdel laboratory in Australia were analyses for their metals contents using ICP. The results showed higher ranges of metals in sites accumulated in plants. Accumulation of these metals of plants in summer was more than spring. According to results it is indicated that the plants have high potential of accumulating of these metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediation
  • Plant species
  • Heavy metal
  • Sarcheshmeh copper mine