نویسندگان

1 materials, nuclear arts and sciences research center

2 Ceramic, materials research school, NSTRI

3 Materials Engineering, Nuclear Arts and Sciences Research Center

10.30501/jamt.2010.70129

چکیده

مادة سرامیکی لیتیم فلوراید کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف ازجمله صنایع سرامیک، اپتیک، متالوژی، تفرق اشعة ایکس و دزیمتری اشعة گاما و نوترون دارد. در این مقاله، قابلیت تف جوشی این ماده بررسی شده است. ابتدا نمونه ها در دماهای مختلف پخت شدند. سپس ویژگی های مختلف ازجمله چگالی کلی، تخلخل ظاهری، اندازه گیری و بررسی های ریزساختاری برای تحلیل نتایج انجام شد. نتایج این کار حساسیت بالای این سرامیک را نسبت به دمای تف جوشی نشان داد. همچنین زمان لازم برای تف جوشی این نوع سرامیک ها نسبت به سایر مواد سرامیکی بسیار بیشتر و درمورد برخی نمونه ها به 50 ساعت می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sintering Behavior of Lithium Fluoride Pellets

چکیده [English]

In present work, sintering ability of LiF: Mg, Cu, P powders has been studied. At first, Samples were heat treated in different sintering temperatures and times. Then, bulk density and apparent porosity of specimens were measured by Archimedes' method. Finally, Micro structural analysis of sintered LiF samples was carried out with scanning electron microscopy (SEM). The results show that sintering behavior of LiF is very sensitive to temperature changes. Moreover, optimum sintering time of samples was long, which can be getting to more than 50 hours for some samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithium Fluoride
  • Sintering
  • Density
  • Micro Structural Analysis