نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد- صنایع، مهندسی مواد و متالورژی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد- صنایع، مهندسی مواد و متالورژی

چکیده

با توجه به کاربرد وسیع فلز تیتانیم در پروتزها، جدیدترین مطالعات بر خواص سطحی این فلز متمرکز شده است. بنابراین، اصلاح شیمیایی سطح می?تواند در مورد کاشتنی?های تیتانیم به منظور بهبود تماس کاشتنی- استخوان، رشد و تکثیر استخوان بر روی سطح تیتانیم و چسبندگی بالاتر استخوان به سطح کاشتنی تیتانیم اعمال شود. در این پژوهش، توپوگرافی سطح تیتانیم پولیش شده و اصلاح شیمیایی شده با مخلوط اسیدی متشکل از اسید کلریدریک، اسید فلوئویدریک و اسید فسفریک بررسی شده است. همچنین، به منظور بررسی سطح تیتانیم، آنالیزهایSEM وAFM به عمل آمد. نتایج حاصل نشان داد که تغییر غلظت اسید?ها در محلول اسیدی سه?تایی فوق، تاثیر قابل ملاحظه?ای بر مورفولوژی و زبری سطح داشته که بیشترینR.M.S و Ra مربوط به محلول اسیدی80 درصد اسید کلریدریک-10درصد اسید فلوئویدریک-10در صد اسید فسفریک می?باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chemical surface modification of titanium by acid solution process

نویسندگان [English]

  • M. Yousefpour 1
  • A. Zareidoost 2

1 Department of Engineering, Materials Group, Semnan University Engineering, Semnan, Iran

2 Department of Engineering, Materials Group, Semnan University Engineering, Semnan, Iran

چکیده [English]

Considering the wide range of applications of titanium in prosthesis, the latest investigations have been focused on the surface properties of this metal. Thus, chemical surface modification of titanium implants can be used to improve Bone-to-implant contact, peri-implant bone growth and higher adhesion strength. In this study, the surface topography of polished titanium surfaces treated with mixed solution of three acids containing hydrochloric acid (HCl)- hydrofluoric acid (HF)- phosphoric acid (H3PO4) were studied. Also, in order to investigate titanium surfaces, SEM, AFM analyses were carried out. The results revealed that acid concentrations variation in the aforementioned mixed solution of three acids, had a significant effect on the morphology and surface roughness, and the greatest R.M.S and Ra was attributed to 80%HCl- 10% HF- 10% H3PO4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomaterial
  • Surface modification
  • Titanium
  • Acid solution