نویسندگان

Plasma Physics and Nuclear Fusion Research School, Atomic Energy Organization of Iran

10.30501/jamt.2631.70113

چکیده

در این مقاله نتیجه?ی مطالعات انجام شده در زمینه?ی برخی خواص مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی گرافیت جهت استفاده آن به عنوان المنت حرارتی در کوره?ی الکتریکی تحت خلاء و دمای بالا، ارائه شده است. با بررسی انواع گرافیت موجود در بازار و انتخاب دو نوع از آنها به عنوان المنت حرارتی کوره، مطالعات لازم جهت شناسایی خواص مکانیکی و فیزیکی روی آنها صورت گرفت. سپس خواص الکتریکی نمونه?ی مناسب?تر در شرایط خلاء و با عبور جریان?های الکتریکی نسبتاً زیاد از آن بررسی شد. نتیجه?ی بررسی?ها، گرافیت با نام تجارتی EK-40 را گزینه?ی مناسبی برای استفاده در کوره معرفی می?نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation Some Properties of Graphite for Using it as a Heating Element in High Temperature Vacuum Furnace

چکیده [English]

Study on some of the mechanical, physical and electrical properties of graphite as the heating element in a high temperature vacuum furnace has been reported in this paper. Two types of graphite have been selected as the heating element of the furnace after searching the domestic market, and studies of their mechanical and physical properties have been carried out. Then, study of electrical properties of the more suitable type has been done under the high electric current and vacuum conditions. The results show that EK-40, graphite is a good option for use in high temperature vacuum furnace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical Furnace
  • Graphite
  • high temperature
  • Heating Element