نویسنده

Center of Excellence for Disaster Management and Geometrics Engineering, Tehran University

10.30501/jamt.2631.70111

چکیده

در دهه اخیر بکارگیری لیزراسکنرهای زمینی برای بازسازی محیط، بناها و اشیاء مختلف رشد چشمگیری را در کاربردهای مختلف داشته است. اگرچه مزیت سرعت بالا در برداشت حجم زیاد ابرنقاط سه بعدی، لیزراسکنرها را به عنوان روشی کارا در نقشه برداری مطرح ساخته است، اما مشکلاتی نظیر برداشت غیرانتخابی نقاط، وجود سایه ها و نواحی پنهان، تغییر تراکم نقاط بخاطر تغییر امتداد و فاصله سطوح، وابستگی شدت بازتاب پرتو لیزر و نویز اندازه گیری به جنس، زبری، رنگ، دما و رطوبت جسم و محیط مربوطه، باعث پیچیدگی و عدم تسلط کاربران روی طراحی یک برنامه مشاهداتی بهینه جهت اطمینان از حصول کیفیت موردتقاضا در کار با این تجهیزات نسبتا گران قیمت شده است. منظور از برنامه مشاهداتی همان طراحی شبکه یا تعیین موقعیت ایستگاه های لیزراسکنر و تارگت های موردنیاز در شبکه به شکل بهینه می باشد. در این مقاله ایده اولیه طراحی شبکه در کار با لیزراسکنرهای زمینی روی داده های شبیه سازی شده دوبعدی مطرح می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده امکان حصول به یک سیستم طراحی شبکه اتوماتیک با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت تعیین برنامه مشاهداتی لیزراسکنرهای زمینی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Novel Idea on Automatic Network Design for Terrestrial Laser Scanner

چکیده [English]

In recent decade, use of terrestrial laser scanners (TLS) are rapidly grew up for reconstruction of environment, buildings, and various objects in different applications. Though, TLS is capable to rapidly acquire a huge volume of 3D point clouds, it involves with several problems such as non-selective sampling, shadows and occluded areas, variable point density due to different object surface distance and orientation, dependency of laser signal gain and so measurement noise to surface material, roughness, color, temperature and moisture. These problems cause to not anybody able to prepare a perfect observational plan before filed measurement, in order to acquire a complete and high quality raw data by this expensive equipment in the field. The observational plan means network design which is optimal determination of TLS stations and required targets. In this paper, general idea of TLS network design is presented on a 2D simulated data. The result demonstrates it is possible to implement the idea of automatic TLS network design using artificial intelligent tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrestrial Laser Scanner
  • network design
  • Artificial Intelligent
  • Pre-analysis
  • optimization