نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرعامل،شرکت نوگرا سرام فناور، مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

2 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، تهران، ایران

10.30501/jamt.2024.417900.1289

چکیده

روش قالب‌گیری تزریقی با فشار پایین در این مقاله به عنوان روش شکل‌دهی قطعات زیرکونیایی (اکسید زیرکونیوم) مورد بررسی قرار گرفته است. این روش یکی از روش‌های ساخت سرامیک‌های مهندسی با شکل‌های پیچیده و دقت ابعادی بالا است. در این روش از یک ترکیب چسب (پارافین وکس) به عنوان عامل پلاستیک جهت شکل‌دهی آسان ذرات زیرکونیا استفاده می‌شود. بهینه‌سازی درصد حجمی بار جامد به ساخت قطعاتی بدون عیب کمک می‌کند. برای این کار در این پژوهش از دو مسیر بررسی رفتار جریان‌یابی و چسب‌زدایی خوراک‌های زیرکونیا برای انتخاب درصد بهینه بار جامد استفاده شد. این بهینه‌سازی بین خوراک‌های حاوی 52 ، 53 و 54 درصد حجمی بار جامد و در دماهای 70، 80 و 90 درجه سلسیوس انجام شد. در این میان خوراک حاوی 54 درصد حجمی بار جامد دارای رفتار جریان‌یابی بهتر و حساسیت کمتر نسبت به برش و همچنین رفتار چسب‌زدایی بهتری نسبت به دو خوراک دیگر داشته و ساخت قطعه بدون عیب از طریق این خوراک میسر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of solid load on the process of low-pressure injection molding (LPIM) of zirconia parts

نویسندگان [English]

  • Danial Ghafoori 1
  • jaber mirzaei 2
  • hamidreza zareei 2

1 chief executive officer, Nogara Ceram Fanavar Company, Materials and Energy Research Institute growth center, Meshkin Dasht, Alborz, Iran

2 Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Techniques, Tehran, Tehran,

چکیده [English]

: In this article, Low-Pressure Injection Molding (LPIM) method was investigated as a method for forming zirconia (zirconium oxide) parts. It is one of the methods used for manufacturing engineering ceramics with complex shapes and high dimensional accuracy. In this method, a binder composition (paraffin waxe) is used as the plasticizing agent to shape zirconia particles. Optimizing the volume percentage of solid load helps to make parts without defects. For this purpose, in this research, two ways of investigating the behavior of flow behavior and debonding of zirconia feedstocks were used to select the optimal percentage of solid load. This optimization was done between feedstocks containing 52, 53, and 54 Vol% of solid load and at temperatures of 70, 80, and 90 °C. The feedstock containing 54% solid load has better flow behavior and less sensitivity to shear, as well as better debonding behavior than the other two feedstocks, and it was possible to make the part without defects through this feedstock

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low pressure injection molding
  • Zirconia
  • Paraffin wax
  • Debinding
  • Feedstock