نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد و شیمی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران

چکیده

هدف از این پروژه، بررسی اثر روش سنتز پودر شیشه زیست­فعال بر خصوصیات جریان‌یابی و پایداری ساختاری خمیرهای تهیه ‌شده از آن می‌باشد. سنتز شیشه زیست­ فعال 45S5 به روش ذوبی و سل-ژل صورت گرفت. خصوصیات رئولوژیکی، تزریق­ پذیری، مقاومت به آب‌شوئی و رفتار تشکیل رسوب کلسیم ­فسفاتی در محیط شبیه‌سازی­شده بدن بعد از 21 روز، با بهره‌گیری از روش‌های طیف‌سنجی جذب نوری، طیف‌سنجی گسیل اتمی و برانگیختگی به کمک پلاسما و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت آزمون سمّیت سلولی و بررسی وابستگی آن به غلظت یون‌های رهایش ­یافته از خمیرهای مختلف انجام شد. پودر شیشه زیست­ فعال تهیه ‌شده به ­روش ذوبی، غیر­متخلخل با اندازه سطح­ ویژه حدود 3 مترمربع بر گرم بود؛ درصورتی‌که پودر تهیه ‌شده به روش سل-ژل، متخلخل و اندازه سطح ­ویژه آن، حدود 12 مترمربع بر گرم بود. در خمیر تهیه‌ شده با شیشه سل-ژل مقدار تنش تسلیم، ویسکوزیته و تیکسوتروپی نسبت به نمونه تهیه‌ شده به ­روش ذوبی بیشتر بود، همچنین نیروی تزریق حدود 5 برابر افزایش یافت. استفاده از شیشه سل-ژل منجر به تشکیل خمیرهایی با مقاومت آب‌شوئی کمتر شد؛ به‌طوری‌که سرعت انحلال و رهایش یون‌ها از خمیر حاوی شیشه سل-ژل بیشتر از نمونه مشابه با شیشه ذوبی بود. افزایش سطح­ویژه پودر منجر به تشکیل سریع‌تر لایه آپاتیتی روی سطح نمونه‌ها شد؛ اما میزان تکثیر سلولی به­دلیل بالا بودن غلظت یون‌ها در محیط، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Bioactive Glass Synthesis Method on the Flowability and Structural Stability of the Injectable Pastes Prepared from It

نویسندگان [English]

  • Shokoufeh Borhan 1
  • Javad Esmaeilzadeh 2

1 Assisstant Professor, Department of Materials, Chemical and Polymer Engineering, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran

2 Assisstant Professor, Department of Materials and Chemical Engineering, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran

چکیده [English]

The present project primarily aims to investigate the effect of synthesis method of the bioactive glass powder on the flowability and structural stability of the pastes from it. In this study, 45S5 bioactive glass was synthesized by melting and sol-gel methods. The rheological properties, injectability, washout resistance, and behavior of calcium phosphate deposition formation in the simulated body solution after 21 days were investigated using UV-visible spectroscopy, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, and scanning electron microscopy. Finally, the cytotoxicity test was carried out, and its dependence on the concentration of the ions released from different pastes was evaluated. The bioactive glass powder prepared through the melting method was non-porous with a specific surface area of about 3 m2g-1 while the powder prepared by the sol-gel method was porous with a specific surface area of about 12 m2g-1. The values of the yield stress, viscosity, and thixotropy in the paste prepared by the sol-gel glass were higher than those of the sample prepared by melting method, and the injection force increased by about five times. Use of sol-gel glass led to the formation of pastes with lower washing resistance and for this reason, the dissolution and release rate of the ions from the paste containing sol-gel glass was higher than those of the same sample with molten glass. Increasing the specific surface area of the powder led to faster formation of the apatite layer on the surface of the samples; however, the rate of cell proliferation decreased due to the high concentration of ions in the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioactive Glass
  • Melting Method
  • Sol-Gel
  • Rheology
  • Wash-Out