نوع مقاله : مقاله مروری پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

2 استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

چکیده

بتن به‌دلیل استحکام، دوام و هزینه نسبتاً پایین، ماده‌ای است که در سراسر جهان، کاربرد بسیاری در ساخت‌وساز دارد. بااین‌حال، ترک ‌برداشتن و تخریب بتن، حتی در ابتدای عمر آن، اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، قطعاً به تعمیر و ترمیم نیاز دارد. با توجه به این‌که بتن، در بیشتر موارد، بدون پوشش در محیط استفاده می‌شود و شرایط محیطی در طول عمر آن بسیار مؤثر است، استفاده از روش‌هایی برای افزایش دوام و طول عمر آن الزامی به نظر می‌رسد. براساس آمار به‌دست‌آمده از مقاله‌ها، پژوهش‌ها، آزمایش‌ها و مشاهدات عینی، گاهی هزینه تعمیر و ترمیم سازه، از هزینه ساخت آن هم بیشتر است. ترک‌های بتنی، دلیل اصلی کاهش عمر سازه‌های بتنی‌اند. بنابراین، از نظر اقتصادی، مقرون‌به‌صرفه‌تر است که به‌جای این‌که ترک‌های کوچک را پس از ایجاد ترک‌های بزرگ ترمیم کنیم، از رشد ترک‌های کوچک در لحظه ظهورشان جلوگیری کنیم. بدین‌منظور، بهترین راهکار این است که مواد ترمیم‌کننده، از قبل، برای بهبود ترک‌های زودرس، به بتن اضافه شوند که اصطلاحاً به این روش «خودترمیمی»‌ گفته می‌شود. ازاین‌رو، بتن خودترمیم در جهان، به‌ویژه در سال‌های اخیر، جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساخت‌وساز یافته است. در مقاله حاضر، تعدادی از این ‌روش‌ها بررسی و با هم مقایسه می‌شوند تا مشخص شود که کدام روش قابلیت صنعتی‌شدن بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Overview of Different Types of Self-Healing Concrete Construction Methods

نویسندگان [English]

 • Setareh Mehravar 1
 • Mojgan Heydari 2
 • Hossein Nouranian 3

1 M.Sc. Student, Department of Nanotechnology and Advanced Materials, Materials and Energy Research Center (MERC), MeshkinDasht, Alborz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Nanotechnology and Advanced Materials, Materials and Energy Research Center (MERC), MeshkinDasht, Alborz, Iran

3 Associate Professor, Department of Ceramics, Materials and Energy Research Center (MERC), MeshkinDasht, Alborz, Iran

چکیده [English]

Concrete is the most widely used construction material around the globe due to its high strength, durability, and relatively low cost. However, concrete cracks and their detrimental effects are inevitable even in the early life of structures, thus emphasizing the necessity of repair. Given that in most cases, concrete appears uncoated in the environment, and the environmental conditions significantly affect its longevity, application of some specific methods to increase the durability and longevity of concrete stuructures is highly recommended. According to the statistics, research findings, and objective observations, the cost of repairing a structure is sometimes higher than that of construction itself. Concrete cracks significantly reduce the life time of concrete structures. Therefore, it is more cost-effective to prevent the appearance and growth of small cracks from the very first moments rather than repairing the cracks after their formation. To this end, it is recommended to add repair materials to the concrete beforehand to improve premature cracking, a method called self-healing. For this reason, self-healing concrete has found a special place in the construction industry in the world, especially in recent years. The current study presented a review and made a comparison of some of these self-healing concrete methods to find the method with the highest capability of industrialization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-Healing Concrete
 • Microencapsulation
 • Bacterial Concrete
 • Mineral Admixtures
 • Nanoparticles
 1. Song, H. W., Saraswathy, V., "Corrosion monitoring of reinforced concrete structures-A", International Journal of Electrochemical Science, Vol. 2, No. 1, (2007), 1-28. http://www.electrochemsci.org/papers/vol2/2010001
 2. Berrocal, C. G., Fernandez, I., Rempling, R., "Crack monitoring in reinforced concrete beams by distributed optical fiber sensors", Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 17, No. 1, (2020), 1-16. https://doi.org/1080/15732479.2020.1731558
 3. Guo, Sh., Chidiac, S., "Self-healing concrete: A critical review", In Proceedings of the 2019 CSCE Annual Conference, Laval, QC, Canada, (2019), 12-15. https://csce.ca/elf/apps/CONFERENCEVIEWER/conferences/2019/pdfs/PaperPDFVersion_152_0423094222.pdf
 4. Da Costa, V. C., Aboelkheir, M. G., Pal, K., Toledo Filho, R. D., Gomes F., "Smart polymer systems as concrete self-healing agents", In Nanofabrication for Smart Nanosensor Applications, Elsevier, (2020), 399-413. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820702-4.00016-7
 5. Esmaily, H., Nouranian, H., "Production of non-autoclaved pre-fabricated sponge concrete using alkali-activated slag cements", In In The 2nd International Conference on Seismic Resilience, ICSR02-090, Tabriz,-Iran, (1388), (11 January 2010). (In Persian). https://civilica.com/doc/844737/
 6. Esmaily, H., Nouranian, H., "The effect of setting temperature on the properties of slag-Activated slag cements”, In The 7th Iranian Ceramic Congress: ICC07, Shiraz, Iran, (1388), (28-29 April 2009), 1-6. (In Persian). https://civilica.com/doc/69887/
 7. Shams, A., The effects of nanoparticles on the healing properties of engineered cement matrix composites, Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (2012). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main, (Accessed: 02 May 2019).
 8. Esmaily, H., Nouranian, H., "Non-autoclaved high strength cellular concrete from alkali activated slag", Construction and Building Materials, Vol. 26, No. 1, (2012), 200-206. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.010
 9. Ahmadi, S., Nouranian, H., "Alkali activated slag cement", Journal of Iranian Ceramic Society, Vol. 19, No. 20, (1388), (2009), 29-60. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/710669
 10. Ghaleh Barkhordari, M., Nouranian, H., "Preparation of super sulfate green cement using iron slag and phosphate residue", In The 1st International Conference and Exhibition of Cement Industry, Energy and Environment, CIEE01-015, Tehran, Iran, (1391), (20 January 2013). (In Persian). https://civilica.com/doc/211434/
 11. Ghaleh Barkhordari, M., Nouranian, H., "Improving the hardening behavior of super sulfate cement containing slag with low reactivity by phosphate residue", In The 9th Iranian Ceramic Congress, ICC09-005, Tehran, Iran, (1392), (16 September 2013). (In Persian). https://civilica.com/doc/222089/
 12. Khattab, I. M., Shekha, H., Abdi, M. A., "Study on self-healing concrete types–A review", Sustainable Structures and Materials, Vol. 2, No. 1, (2019), 76-87. https://doi.org/10.26392/SSM.2019.02.01.076
 13. Ghaleh Barkhordari, M., Synthesis of lightweight composite based on super sulfate and perlite sand cement, Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (2013). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main (Accessed 05 May 2019)
 14. Emami, S., Development and investigation of the aluminate cement and nanostructured phenolic resin composite properties, Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (2007). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main (Accessed 07 May 2019)
 15. Kamalloo, A., Characteristics and analysis the specificity of nanocomposite based on the geopolymeric cement, Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (2007). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main (Accessed 27 May 2019)
 16. Okamura, H., Ouchi, M., "Self-compacting concrete", Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 1, No. 1, (2003), 5-15. https://doi.org/10.3151/jact.1.5
 17. Aydın, A. C., Nasl, V. J., Kotan, T., "The synergic influence of nano-silica and carbon nano tube on self-compacting concrete", Journal of Building Engineering, Vol. 20, (2018), 467- https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.08.013
 18. Ouchi, M., Nakamura, S. A., Osterberg, T., Hallberg, S., Myint Lwin, M., "Applications of self-compacting concrete in Japan, Europe and the United States", Kochi University of Technology, Kochi, Japan, (2003) ISHPC. https://trid.trb.org/view/698204
 19. Domone, P. L., "A review of the hardened mechanical properties of self-compacting concrete", Cement and Concrete Composites, 29, No. 1, (2007), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2006.07.010
 20. Najim, K. B., Hall, M. R., "A review of the fresh/hardened properties and applications for plain- (PRC) and self-compacting rubberized concrete (SCRC)", Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 11, (2010), 2043-2051. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.04.056
 21. Banea, M. D., da Silva, L. F., Campilho, R. D., Sato, C., "Smart adhesive joints: An overview of recent developments", The Journal of Adhesion, Vol. 90, No. 1, (2014), 16-40. http://dx.doi.org/10.1080/00218464.2013.785916
 22. Han, B., Zhang, L., Ou, J., '[Self-healing concrete", In Smart and Multifunctional Concrete toward Sustainable Infrastructures, Springer, Singapore, (2017), 117-155. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4349-9_7
 23. Shah, K. W., Huseien, G. F., "Biomimetic self-healing cementitious construction materials for smart buildings", Biomimetics, Vol. 5, No. 4, (2020), 47. https://doi.org/10.3390/biomimetics504004
 24. Aïssa, B., Therriault, D., Haddad, E., Jamroz, W., "Self-healing materials systems: Overview of major approaches and recent developed technologies", Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2012, No. 854203, (2012), Article ID 854203. https://doi.org/10.1155/2012/854203
 25. Bayat, B., Investigation of self-healing properties of portland cement mortar containing aluminum sulfate sealed by encapsulation, Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (2018). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main (Accessed 21 May 2019)
 26. Mehravar, S., Investigation of self-healing properties by sulfur-encapsulated aluminum sulfate nanocomposite in self-compacting concrete, Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (2020). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main (Accessed 17 May 2020).
 27. Zhang, W., Zheng, Q., Ashour, A., Han, B., "Self-healing cement concrete composites for resilient infrastructures: A review", Composites Part B: Engineering, Vol. 189, No. 1, (2020), 107892-107920. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.107892
 28. Seifan, M., Samani, A. K., Berenjian, A., "Bioconcrete: Next generation of self-healing concrete", Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 100, No. 6, (2016), 2591-2602. https://doi.org/10.1007/s00253-016-7316-z
 29. Hearn, N., “Self-sealing, autogenous healing and continued hydration: What is the difference?", Materials and Structures, Vol. 31, No. 8, (1998), 563-567. https://doi.org/10.1007/BF02481539
 30. Rajczakowska, M., Habermehl-Cwirzen, K., Hedlund, H., Cwirzen, A., "Autogenous self-healing: A better solution for concrete", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 31, No. 9, (2019), 03119001. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002764
 31. Wu, M., Johannesson, B., Geiker, M., "A review: Self-healing in cementitious materials and engineered cementitious composite as a self-healing material", Construction and Building Materials, Vol. 28, No. 1, (2012), 571-583. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.08.086
 32. Emami, S., Nouranian, H., Kamallo, A., "Flexural strength and microstructure of alkali resistant glass fiber reinforced calcium aluminates phenolic resin composite", Advances in Cement Research, Vol. 23, No. 1, (2011), 11-15. https://doi.org/10.1680/adcr.9.00002
 33. Pang, J. W. C., Bond, I. P., "A hollow fiber reinforced polymer composite encompassing self-healing and enhanced damage visibility", Composites Science and Technology, Vol. 65, No. 11-12, (2005), 1791-1799. http://doi.org/10.1016/j.compscitech.2005.03.0
 34. Trask, R. S., Williams, G. J., Bond, I. P., "Bioinspired self-healing of advanced composite structures using hollow glass fibres", Journal of the Royal Society Interface, Vol. 4, No. 13, (2007), 363-371. https://doi.org/1098/rsif.2006.0194
 35. Dry, C., "Procedures developed for self-repair of polymer matrix composite materials", Composite Structures, Vol. 35, No. 3, (1996), 263-269. https://doi.org/10.1016/0263-8223(96)00033-5
 36. Khorasani, A. S., Nouranian, H., Yuzbashi, A. A., Moghaddas, S., Raz, M., Tahriri, M., "The effects of nanoparticles of silica and alumina on flow ability and compressive strength of cementitious composites", Key Engineering Materials, Vol. 631, Trans. Tech. Publications Ltd., (2015) 119-127. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.631.119
 37. Guo, S., Chidiac, S., "Self-healing concrete: A critical review", In Proceedings of the 2019 CSCE Annual Conference, Laval, QC, Canada, (2019), 12-15.
 38. Sidiq, A., Gravina, R., Giustozzi, F., "Is concrete healing really efficient? A review", Construction and Building Materials, Vol. 205, No. 1, (2019), 257-273. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.002
 39. Kan, C. Y., Lan, M. Z., Kong, L. M., Yang, J. B., "Effect of aluminium sulfate on cement properties", Materials Science Forum, Trans. Tech. Publications, Switzerland, (2013), 285-291. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.743-744.285
 40. Souradeep, G., Kua, H. W., "Encapsulation technology and techniques in self-healing concrete", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 28, No. 12, (2016), 4016165. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001
 41. Huseien, G. F., Shah, K. W., Sam, A. R. M., "sustainability of nanomaterials based self-healing concrete: An all-inclusive insight", Journal of Building Engineering, Vol. 23, No. 1, (2019), 155-171. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.01.032
 42. Lucas, S. S., Von Tapavicza, M., Schmidt, A. M., Bertling, J., Nellesen, A., "Study of quantification methods in self-healing ceramics, polymers and concrete: A route towards standardization", Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 27, No. 19, (2016), 2577-2598. https://doi.org/10.1177/1045389X16641205
 43. White, S., Sottos, N., Geubelle, P., Moore, J. S., Kessler, M. R., Sriram, S. R., Brown, E. N., Viswanathan, S., "Autonomic healing of polymer composites", Nature, Vol. 409, (2001), 794-797. https://doi.org/10.1038/35057232
 44. Vijay, K., Murmu, M., Deo, V., "Bacteria based self-healing concrete–A review", Construction and Building Materials, Vol. 152, No. 1, (2017), 1008-1014. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.040
 45. Ahn, T. H., Kishi, T., "Crack self-healing behavior of cementitious composites incorporating various mineral admixtures", Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 8, No. 2, (2010), 171-186. https://doi.org/10.3151/JACT.8.171
 46. Wang, X., Xing, F., Zhang, M., Han, N., Qian, Z., "Experimental study on cementitious composites embedded with organic microcapsules", Materials, (Basel), Vol. 6, No. 9, (2013), 4064-4081. https://doi.org/10.3390/ma6094064
 47. Nouranian, H., Pre-curing of autoclaved aerated concrete (AAC), Master Thesis, Materials and Energy Research Center (MERC), (1997). (In Persian). http://lib.merc.ac.ir/main (Accessed 5 April 2019)
 48. Kishi, T., Ahn, T. H., Hosoda, A., Suzuki, S., Takaoka, H., "Self-healing behavior by cementitious recrystallization of cracked concrete incorporating expansive agent", In Proceedings of the First International Conference on Self Healing Materials, The Netherlands, (18-20 April 2007).
 49. Kamalloo, A., Ganjkhanlou, Y., Aboutalebi, S. H., Nouranian, H., "Modeling of compressive strength of metakaolin based geopolymers by the use of artificial neural network", IJE Transactions A: Basics, Vol. 23, No. 2, (April 2010), 145-152. http://www.ije.ir/article_71847.html
 50. Sharbatdar, M. K., Abbasi, M., Fakharian, P., "Improving the properties of self-compacted concrete with using combined silica fume and metakaolin", Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 64, No. 2, (2020), 535-544. https://doi.org/10.3311/PPci.11463
 51. De Muynck, W., De Belie, N., Verstraete, W., "Microbial carbonate precipitation in construction materials: A review", Ecological Engineering, Vol. 36, No. 2, (2010), 118-136. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2009.02.006
 52. Chuo, S. C., Mohamed, S. F., Setapar, S. H. M., Ahmad, A., Jawaid, M., Wani, W. A., Yaqoob, A. A., Ibrahim, M. N. M., "Insights into the current trends in the utilization of bacteria for microbially induced calcium carbonate precipitation", Materials, Vol. 13, No. 4993, (2020), 1-28. http://dx.doi.org/10.3390/ma13214993
 53. Bang, S. S., Galinat, J. K., Ramakrishnan, V., "Calcite precipitation induced by polyurethane-immobilized Bacillus pasteurii", Enzyme and Microbial Technology, Vol. 28, No. 4-5, (2001), 404-409. https://doi.org/10.1016/S0141-0229(00)00348-3
 54. Santosh, K., Ramachandran, S. K., Ramakrishnan, V., Bang, S. S., "Remediation of concrete using microorganisms", American Concrete Institute Journal, Vol. 98, No. 1, (2001), 3-9. http://dx.doi.org/10.14359/10154
 55. Chen, H. J., Peng, C. F., Tang, C. W., Chen, Y. T., "Self-healing concrete by biological substrate", Materials (Basel, Switzerland), Vol. 12, No. 24, 4099, (2019). https://doi.org/10.3390/ma12244099
 56. Nayanthara, P. G. N., Dassanayake, A. B. N., Nakashima, K., Kawasaki, S., "Microbial induced carbonate precipitation using a native inland bacterium for beach sand stabilization in nearshore areas", Applied Sciences, Vol. 9, No. 3201, (2019), 1-24. https://doi.org/10.3390/app9153201
 57. Van Tittelboom, K., De Belie, N., De Muynck, W., Verstraete, W., "Use of bacteria to repair cracks in concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 40, No. 1, (2010) 157-166. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2009.08.025
 58. Stanaszek-Tomal, E., "Bacterial concrete as a sustainable building material? A review", Sustainability, Vol. 12, No. 696, (2020), 1-13. https://doi.org/10.3390/su12020696
 59. Rahman, M. M., Hora, R. N., Ahenkorah, I., Beecham S., Karim, M. R., Iqba, I., "State-of-the-art review of microbial-induced calcite precipitation and its sustainability in engineering applications", Sustainability, Vol. 12, No. 6281, (2020), 1-41. https://doi.org/10.3390/su12156281
 60. Parastegari, N., Mostofinejad, D., "Influence of bacteria on performance of air entrained concrete", Amirkabir Journal Civil Engineering, Vol. 50, No. 6, (2019), 1103-1112. https://doi.org/10.22060/ceej.2018.12371.5188
 61. Dehghani, H., Hamzeh, R., "Mechanical properties evaluation of self-healing concrete containing microorganisms", Modares Civil Engineering Journal, Vol. 21, No. 1, (1400), (2021), 13-29. (In Persian). https://mcej.modares.ac.ir/article-16-44218-en.html
 62. Wang, J. Y., Soens, H., Verstraete, W., De Belie, N., "Self-healing concrete by use of microencapsulated bacterial spores", Cement and Concrete Research, Vol. 56, No. 1, (2014), 139-152. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.11.009
 63. Dhami, N. K., Reddy, M. S., Mukherjee, A., "Improvement in strength properties of ash bricks by bacterial calcite", Ecological Engineering, Vol. 39, No. 1, (2012), 31-35. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.11.011
 64. Song, X. F., Wei, J. F., He, T. S., "A method to repair concrete leakage through cracks by synthesizing super-absorbent resin in situ", Construction and Building Materials, Vol. 23, No. 1, (2009), 386-391. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.11.009
 65. Nguyen, H. T.; Ghorbel, E., Fares, H., Cousture, A. "Bacterial self-healing of concrete and durability assessment", Cement and Concrete Composites, Vol. 104, No. 1, (2019), 103-340. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103340
 66. Fahimizadeh, M., Abeyratne, A. D., Mae, L. S., Singh, R., K., Pasbakhsh, P., "Biological self-healing of cement paste and mortar by non-ureolytic bacteria encapsulated in alginate hydrogel capsules", Materials, Vol. 13, No. 17, (2020), 3711. https://doi.org/10.3390/ma13173711
 67. Wang, J. Y, Snoeck, D., Van Vlierberghe, S., Verstraete, W. H., De Belie, N., "Application of hydrogel encapsulated carbonate precipitating bacteria for approaching a realistic self-healing in concrete", Construction and Building Materials, Vol. 68, No. 1, (2014), 110-119. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.06.018
 68. Jonkers, H. M., Thijssen, A., Muyzer, G., Copuroglu, O., Schlangen, E., "Application of bacteria as self-healing agent for the development of sustainable concrete", Ecological Engineering, Vol. 36, No. 2, (2010), 230-235. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.12.036
 69. Sierra-Beltran, M. G., Jonkers, H., Schlangen, E., "Characterization of sustainable bio-based mortar for concrete repair", Construction and Building Materials, Vol. 67, No. C, (2014), 344-352. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.01.012
 70. Xu, J., Yao, W., "Multiscale mechanical quantification of self-healing concrete incorporating non-ureolytic bacteria-based healing agent", Cement and Concrete Research, Vol. 64, No. 1, (2014), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2014.06.003
 71. Bleszynski, R. F., Thomas, M. D. A., "Microstructural studies of alkali-silica reaction in fly ash concrete immersed in alkaline solutions", Advanced Cement Based Materials, Vol. 7, No. 2, (1998), 66-78. https://doi.org/10.1016/S1065-7355(97)00030-8
 72. Zhu, T., Dittrich, M., "Carbonate precipitation through microbial activities in natural environment, and their potential in biotechnology: A review", Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 4, No. 4, (2016), 1-21. https://doi.org/10.3389/fbioe.2016.00004
 73. López-Moreno, A., Sepúlveda-Sánchez, J. D., Mercedes, E., Guzmán, M. A., Le Borgne, S., "Calcium carbonate precipitation by heterotrophic bacteria isolated from biofilms formed on deteriorated ignimbrite stones: influence of calcium on eps production and biofilm formation by these isolates", Biofouling, Vol. 30, No. 5, (2014), 547-560. https://doi.org/10.1080/08927014.2014.888715
 74. Lee, Y. S., Park, W., "Current challenges and future directions for bacterial self-healing concrete", Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 102, No. 1, (2018), 3059-3070. https://doi.org/10.1007/s00253-018-8830-y
 75. Schaub, S. A., Sorber, C. A., "Virus and bacteria removal from wastewater by rapid infiltration through soil", Applied and Environmental Microbiology, Vol. 33, No. 3, (1977), 609-619. https://doi.org/10.1128/aem.33.3.609-619
 76. Ortega-Villamagua, E., Gudiño-Gomezjurado, M., Palma-Cando, A., "Review microbiologically induced carbonate precipitation in the restoration and conservation of cultural heritage materials", Molecules, Vol. 25, No. 5499, (2020), 1-23, https://doi.org.10.3390/molecules25235499
 77. Lucas, S. S., Moxham, C., Tziviloglou, E., Jonkers, H., "Study of self-healing properties in concrete with bacteria encapsulated in expanded clay", Science and Technology of Materials, Vol. 30, No. 1, (2018), 93-98. https://doi.org/10.1016/j.stmat.2018.11.006
 78. De Belie, N., Gruyaert, E., Al-Tabbaa, A., Antonaci, P., Baera, C., Bajare, D., Darquennes, A., Davies, R., Ferrara, L., Jefferson, T., Litina, C., Miljevic, B., Otlewska, A., Ranogajec, J., Roig-Flores, M., Paine, K., Lukowski, P., Serna, P., Tulliani, J. M., Vucetic, S., Wang, J., Jonkers, H. M., "A review of self-healing concrete for damage management of structures", Advanced Matererials Interfaces, Vol. 5, No. 17, (2018), 1-28. https://doi.org/10.1002/admi.201800074