نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مهندسی بافت گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری های پیشرفته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10.30501/jamt.2022.320220.1203

چکیده

چکیده در این مطالعه داربست های نانوالیاف در چند لایه جهت مهندسی بافت لایه‌ی اپیتلیال قرنیه با فیبروئین ابریشم، فیبروئین ابریشم/کلاژن، فیبروئین/کلاژن/آلوئه ورا، فیبروئین ساخته شد. این نمونه ها از نظر مهندسی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه در تهیه جایگزینی با ضخامت و ساختار نانوالیافی مناسب با خواص مکانیکی و بیولوژیکی مناسب را نشان داد. در این مطالعه، داربستی برای مهندسی بافت لایه اپیتلیال قرنیه بر پایه فیبروئین ابریشم و کلاژن حاوی آلوئه ورا و فاکتور رشد اپیتلیال به عنوان عوامل تقویت کننده و محرک برای ترمیم بهتر قرنیه ساخته و ارزیابی شد. برای این منظور داربست‌های سه لایه نانوالیافی با ترکیبی از روش‌های الکتروریسی و الکترو اسپری و با مشخصه یابی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، بررسی کاهش وزن، زاویه تماس آب، فاکتور رشد تهیه می‌شوند. رهایش، آزادسازی و خواص مکانیکی استاتیکی داربست نیز مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی‌های بیولوژیکی مانند اتصال سلولی، زنده ماندن سلول و پتانسیل تمایز داربست نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه در تهیه جایگزینی با ضخامت و ساختار نانوالیافی مناسب با خواص مهندسی و بیولوژیکی مناسب را نشان داد. بنابراین، محصول تهیه شده به طور بالقوه می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای ترمیم لایه اپیتلیال آسیب دیده قرنیه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fabrication and Characterization of Collagen Nanofiber/Fibroin Silk Scaffolds for Corneal Tissue Engineering

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Zargar 1
  • Azadeh Asefnejad 1
  • Mahmoud Azami 2
  • Mehdi Farokhi 3

1 Department of Medical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Tissue Engineering, Faculty of Advanced Medical Technologies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Department of Tissue Engineering, Faculty of Advanced Medical Technologies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, multilayer nanofiber scaffolds for corneal epithelial layer tissue engineering with scaffold compounds of fibroin silk/collage-EGF was produced. The samples were prepared and identified from the perspective of engineering and biology application. The results of this study showed the success of preparing an alternative tissue with a suitable thickness and structure of nanofibers with suitable engineering and biological properties. In this study, a scaffold was prepared for tissue engineering of the corneal epithelial layer based on silk fibroin and collagen containing aloe vera and epithelial growth factor as contributing factors and stimuli for better corneal repair. For this purpose, nanofiber three-layer scaffolds are prepared by a combination of electrospinning and electrospray methods and with engineering features like scanning electron microscope (SEM), to study the degradability for their weight loss, water contact angle, and growth factor. Release and static and dynamic mechanical properties were also investigated. Biological characteristics such as cell binding and scaffold differentiation potential were investigated. The results of this study showed the success of preparing an alternative with a suitable thickness and structure of nanofibers with suitable engineering and biological properties. Therefore, the prepared product could potentially be used as a suitable alternative for repairing the damaged corneal epithelial layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofiber scaffold
  • Collagen/silk fibroin
  • Epidermal growth factor