نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشکده مهندسی شیمی و مواد- دانشگاه صنعتی شاهرود

3 معاون پژوهش دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

سرامیکهای کوردریتی از جمله سرامیک‌هایی هستند که از ترکیب اکسیدهای آلومینیوم، منیزیم و سیلیسیم بدست می آیند. با توجه به اینکه سرامیک‌های کوردیریتی دارای خواصی مانند ضریب انبساط حرارتی بسیار کم، ثابت دی‌الکتریک پایین، چگالی پایین، سختی بالا، ضریب تلفات کم، دیرگدازی و پایداری شیمیایی و مکانیکی مناسبی هستند، می‌توان از آن برای کاربرد در دماهای بالا و ساخت ابزار استفاده نمود. در این پژوهش از روش سنتز حالت‌جامد، با استفاده از پودرهای اکسیدی و رزین سیلیکونی و روش پرس ایزواستاتیک سرد (CIP) به‌منظور تولید محصولی با تراکم یکنواخت برای ساخت نمونه آزمایشگاهی سرامیک کوردریتی استفاده شده است. آزمون‌های پراش اشعه ایکس به‌منظور فازیابی، چگالی، ریز سختی سنجی، استحکام خمشی و ثابت دی‌الکتریک بر روی نمونه‌ها انجام گرفت. بررسی نتایج آزمون‌ها نشان داد که فاز α-کوردیریت سنتز شده و دارای چگالی 5/2 گرم بر سانتیمتر مکعب، سختی 6/1151 ویکرز، استحکام خمشی 6±4/131 مگا پاسکال، ثابت دی‌الکتریک 15/3 و تانژانت اتلاف 0048/0 در محدوده فرکانس 5/12-8 گیگاهرتز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural optimization of cordierite ceramics made by the method manufacturing ceramics from polymer using TiO2 powder and CIP method

نویسندگان [English]

  • loghman namaki gharahnaw 2
  • Akbar Cheraghi 3

2 Faculty of Chemical and Materials Engineering- Shahrood University of Technology

3 Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology

چکیده [English]

Cordierite ceramics are ceramics obtained from a combination of aluminum, magnesium and silicon oxides. Given that cordierite ceramics have properties such as very low thermal expansion coefficient, low dielectric constant, low density, high hardness, low loss ratio, refractory and good chemical and mechanical stability, It can be used for high temperature applications and tool making. In this study of solid state synthesis method, using oxide powders and silicone resin and cold isostatic press (CIP) method in order to produce products with uniform density was used to make a laboratory sample cordierite ceramic. X-ray diffraction tests for phase detection, density, microhardness test, flexural strength and dielectric constant was performed on the samples. Examination of test results showed that the α-cordierite phase was synthesized and has a density of 2.5 gr•cm-3, hardness 1151.6 HV, flexural strength 131.4±6 MPa, dielectric constant 3.15 and the loss tangent is 0.0048 in the frequency range of 8-12.5 GHz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cordierite
  • Mechanical properties
  • Cold isostatic press
  • TiO2