نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام علی (ع) / تهران / ایران.

2 گروه فیزیک - دانشکده علوم پایه- دانشگاه افسری امام علی علیه السلام -تهران- ایران

چکیده

آلیاژ استلایت 6 به‌روش لایه نشانی جرقه الکتریکی، بر روی زیرلایه‌ای از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی لایه نشانی گردید. نتیجه‌ی لایه‌نشانی مذکور، پوششی چسبنده به ضخامت 10±100 میکرون بود. به‌منظور بهبود خواص پوشش استلایت 6 لایه نشانی شده به‌روش جرقه الکتریکی از فرایند ساچمه‌زنی پرانرژی استفاده گردید. ریزساختار پوشش، تغییرات ترکیب شیمیایی از سطح به عمق، رفتار سایشی پوشش، ریزسختی و عیوب لایه پوشش‌ قبل و بعد از فرایند ساچمه‌زنی پرانرژی با استفاده از تصویر میکروسکپ الکترونی و نوری، آنالیز خطی عناصر و ارزیابی سایشی پین بر روی دیسک بررسی شد و اثرات فرایند ساچمه‌زنی بر روی پوشش استلایت بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که ساچمه‌زنی پرانرژی سطح پوشش استلایت 6 نشست داده شده به‌روش لایه نشانی جرقه الکتریکی سبب می‌شود که مشخصه زبری سطح پوشش از 14 میکرون به 4.5 میکرون کاهش یافته و سختی ریزساختار در سطح پوشش از 450 به 540 ویکرز افزایش یابد، از طرفی خواص سایشی سطح پوشش بهبود یافته و میزان عیوب از جمله تخلخل‌ها، کم شده و میکروترک‌ها و نقص در ذوب شدگی‌ها در اثر تنش‌های پسماند فشاری و تغییر شکل مومسان شدید کور شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of High Energy Shot Peening Process on Properties of Stellite@6 Coated layer applied on AISI 316 using Electro-Spark Deposition

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Ameri 1
  • Mahdi Gholampoor 2

1 Department of Physics / Faculty of Science / EA university / Tehran / Iran.

2 Department of Physics, Faculty of Science, EA University, Tehran, Iran

چکیده [English]

abstract ; Stellite@6 alloy was deposited on a SS316 stainless steel substrate by Electro-Spark Deposition. subsequently, High Energy Shot Peening process was applied on stellite@6 coated layer to improve properties. Micro-structures, chemical composition, micro hardness variation in cross sections, wear properties and visual check for discontinuities were studied for characterizing the coated layer properties before and after the high energy shot peening process. Field Emission Scanning Electron Microscopy, Optical Microscopy, EDS line scan from top surface to substrate and pin on disk wear test were applied for evaluations. coated layers presented up to 100-micron thickness. Results shows decreasing of surface roughness from 14 to 4.5 micron and improving of micro-hardness of coated layer up to 90 HVN from 450 to 540 HVN due to High Energy Shot Peening process on the Electro-Spark Deposition Coated layers. Also wear properties get improved and micro-cracks seems to be healed due to high energy shot peening process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electro-Spark Deposition
  • High Energy Shot peening
  • Stellite@6
  • Austenitic stainless steel 316