نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا

2 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران

10.30501/jamt.2021.251760.1130

چکیده

حضور ماکروتخلخل‌ها در داربست‌ها علاوه بر افزایش سرعت جذب باعث فراهم آمدن ساختاری برای رشد سلول‌های استخوانی و ایجاد استخوان جدید با ساختار کامل و یکنواخت می‌گردد. در این تحقیق پودر سیمان کلسیم فسفات به صورت مخلوطی از تتراکلسیم‌فسفات و دی‌کلسیم‌فسفات دو آبه تهیه شد. برای به دست آوردن سوسپانسیون پایدار پودر سیمان با نسبت پودر به مایع 5/0 گرم بر میلی‌لیتر با آب یون‌زدایی شده مخلوط شد و به میزان wt % 3 ماده جامد عامل پراکنده‌ساز دولاپیکس و wt % 4 ماده جامد پلی‌وینیل‌الکل ((PVA به سوسپانسیون اضافه شد. داربست‌ها به روش ریخته‌گری انجمادی تهیه شدند. متوسط اندازه ذرات پودر سیمان 45/5 میکرومتر تخمین زده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص می کنند که تخلخل‌های ایجاد شده در ساختار در محدوده 100-300 میکرومتر هستند و بعد از قرار‌گیری داربست‌ها در محلول شبیه به مایعات بدن بر روی دیواره تخلخل‌ها آپاتیت نانوساختار تشکیل شده است. استحکام فشاری نمونه‌ها بین MPa 2/1 تا 2/2 اندازه‌گیری شد. با گذشت زمان تعداد سلول‌های شمارش شده روی سطح نمونه‌ها تقریباً سه برابر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fabrication of nanostructured apatite scaffolds by freeze-casting method for bone tissue engineering

نویسندگان [English]

  • Shokoufeh Borhan 1
  • Javad Esmaeilzadeh 2

1 buein zahra technical university

2 دانشکده مهندسی مواد و شیمی

چکیده [English]

The presence of macropores in the scaffolds, in addition to increasing the rate of adsorption, provides a structure for the growth of osteoblasts and promote the formation of new bone with a complete and uniform structure. In this study, calcium phosphate powder was prepared by mixing tetra calcium phosphate and dicalcium phosphate dihydrated. To achieve stable suspension cement powder was mixed with deionized water at powder to liquid ratio of 0.5 g/mL and 3%wt of dispersant factor, dolapix, and 4%wt of polyvinyl alcohol were added to suspension. Scaffolds were prepared by freeze-casting method. The average particle size of cement powder was estimated to be 5.45 μm. SEM micrographs indicate that created pores in the structure are in the range of 100-300 μm. Nanostructure apatite is formed on the wall of pores after soaking in SBF. Compressive strength of samples was measured between 1.2 to 2.2 MPa. Cell numbers on the surface of the samples are tripled over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calcium phosphate
  • Freeze casting
  • Macro porous
  • Nanostructure