آ

 • آبکاری الکتریکی بررسی تأثیر دمای پوشش‌دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 19-26]

 • آبکاری روی- قلع تاثیر پارامترهای پوشش دهی بر ساختار و میکروسختی پوشش آلیاژی روی - قلع به روش آبکاری [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]

 • آب گریزی مطالعه خواص ضد باکتر هیلا ی نازک نانوکامپوز دیترین یتی تانتالم حاو ی نانو ذرات طلا و نقره [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

 • آکریل آمید جلوگیری از هدررفت خاک به‌وسیله کوپلیمر برپایه پلی‌آکریل آمید [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 63-69]

 • آکریلیک اسید جلوگیری از هدررفت خاک به‌وسیله کوپلیمر برپایه پلی‌آکریل آمید [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 63-69]

 • آلومینا ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم ‌آلومینا تهیه شده توسط روش همزن اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • آلومینا بهبود خواص تریبولوژی فولاد St37 با ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات آلومینا به روش جوشکاری GTAW [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 53-61]

 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی تاثیر افزودن نیوبیوم بر مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت Ti-48Al/Ti2AlC [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

 • آلیاژ فاینمت اثر فرآیند پرس گرم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو بلورین فاینمت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-54]

 • آلیاژ مغناطیسی نرم اثر فرآیند پرس گرم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو بلورین فاینمت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-54]

 • آهن طراحی فرایند فرآوری شن های پلاسری تیتانومگنتیت جهت استحصال همزمان عناصر وانادیم، تیتانیم و آهن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

ا

 • اتیلن گلایکل بررسی تاثیر عصاره گیاه انیسون به عنوان بازدارنده سبز خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط نمکی حاوی گاز CO2 [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]

 • اسید نیتریک غلیظ مقایسه رفتار خوردگی فولادهای زنگ نزن آستنیتی سیلیسیم دار 4361 و 1 /316 در محیط پیشران پایه اسید نیتریک [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-26]

 • افزودنی K2O بررسی ساخت شیشه و شیشه سرامیک‌های اکسی فلوریدی شفاف حاوی نانوبلورهای فلورید کلسیم درحضور مقادیر مختلف K2O [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]

 • اکسیداسیون بررسی تاثیر افزودن نیوبیوم بر مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت Ti-48Al/Ti2AlC [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

 • اکسید سریم تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

 • الکتروسرامیک بررسی اثر افزایش BaZrO3 بر ریز ساختار و خواص دی‌الکتریک مایکروویو سرامیک‌های (0.9-x)Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–xBaZrO3 x=0-0.1 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

 • الکتروکرومیک بررسی اثر نوع الکترولیت بر رفتار الکتروکرومیک لایه نازک اکسیدآهن ایجاد شده به روش لایه نشانی الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-44]

ب

 • بازدارنده مقایسه رفتار خوردگی فولادهای زنگ نزن آستنیتی سیلیسیم دار 4361 و 1 /316 در محیط پیشران پایه اسید نیتریک [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-26]

 • بازدارنده بررسی تاثیر عصاره گیاه انیسون به عنوان بازدارنده سبز خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط نمکی حاوی گاز CO2 [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]

 • بازده تبدیل سنتز دو ماده رنگزای جدید برپایه تیوایندیگو و کاربرد آنها در سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 39-45]

 • بسترهای سیلیکایی مزومتخلخل تغییر مورفولوژی بسترهای سیلیکایی مزومتخلخل اس بی ای- 15 میله‌ای به بشقابی با استفاده از عنصر زیرکونیوم [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 25-32]

 • بلور CaF2 بررسی ساخت شیشه و شیشه سرامیک‌های اکسی فلوریدی شفاف حاوی نانوبلورهای فلورید کلسیم درحضور مقادیر مختلف K2O [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]

پ

 • پارامتر فوتوالکتروشیمیایی بهینه‌سازی پارامترهای سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نانومیله‌های همراستای ZnO [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]

 • پارامتر‌های آبکاری تاثیر پارامترهای پوشش دهی بر ساختار و میکروسختی پوشش آلیاژی روی - قلع به روش آبکاری [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]

 • پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) بهینه‏ سازی پارامترهای پاشش پلاسمایی نانوذراتNiCrAlY برای دستیابی به پوشش TBC با ساختار نانو [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]

 • پایداری حرارتی پایداری حرارتی فصل مشترک پوشش های آلومیناید و سیلیسیم-آلومیناید نفوذی با سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 33-37]

 • پرس گرم بررسی تاثیر افزودن نیوبیوم بر مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت Ti-48Al/Ti2AlC [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

 • پرس گرم اثر فرآیند پرس گرم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو بلورین فاینمت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-54]

 • پرعیارسازی طراحی فرایند فرآوری شن های پلاسری تیتانومگنتیت جهت استحصال همزمان عناصر وانادیم، تیتانیم و آهن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • پروسکایت بررسی اثر افزایش BaZrO3 بر ریز ساختار و خواص دی‌الکتریک مایکروویو سرامیک‌های (0.9-x)Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–xBaZrO3 x=0-0.1 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

 • پری هیدرولیز تغییر مورفولوژی بسترهای سیلیکایی مزومتخلخل اس بی ای- 15 میله‌ای به بشقابی با استفاده از عنصر زیرکونیوم [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 25-32]

 • پوشش‌ آلومینایدی پایداری حرارتی فصل مشترک پوشش های آلومیناید و سیلیسیم-آلومیناید نفوذی با سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 33-37]

 • پوشش سد حرارتی (TBC) بهینه‏ سازی پارامترهای پاشش پلاسمایی نانوذراتNiCrAlY برای دستیابی به پوشش TBC با ساختار نانو [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]

 • پوشش کامپوزیتی بررسی تأثیر دمای پوشش‌دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 19-26]

 • پوشش هیبریدی سل‌- ژل عملکرد حفاظت از خوردگی لایه نازک خودمجتمع فتالوسیانین مس/ پوشش‌ نانوساختار هیبریدی بر فولاد ساده کربنی ‏در محلول‌ اسیدی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 43-53]

ت

 • تابع کار سنتز و بررسی ویژگی‌های الکتریکی گرافن سه بعدی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-23]

 • تثبیت تغییر مورفولوژی بسترهای سیلیکایی مزومتخلخل اس بی ای- 15 میله‌ای به بشقابی با استفاده از عنصر زیرکونیوم [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 25-32]

 • تجزیه آستنیت تاثیر اعمال حرارتی مختلف بر دماهای استحاله آستنیت در فولاد API-X70 با ساختار نواری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 55-62]

 • ترشوندگی – زاویه ترشوندگی – آلومینیم(منیزیم)/ سرامیک بررسی مکانیزم ترشوندگی در فصل مشترک سیستم آلومینیم – منیزیم/سرامیک [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 31-37]

 • ترکیدگی ارتباط دمای بین‌پاسی- ضخامت فلزپایه- ریزساختار و ترکیدگی فلزجوش راسب شده از الکترود سلولزی E8010-P1 [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 27-35]

 • تست سختی سنجی تاثیر پارامترهای پوشش دهی بر ساختار و میکروسختی پوشش آلیاژی روی - قلع به روش آبکاری [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]

 • تنگستن تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن- مس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-69]

 • تیتانومگنتیت طراحی فرایند فرآوری شن های پلاسری تیتانومگنتیت جهت استحصال همزمان عناصر وانادیم، تیتانیم و آهن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • تیتانیم طراحی فرایند فرآوری شن های پلاسری تیتانومگنتیت جهت استحصال همزمان عناصر وانادیم، تیتانیم و آهن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • تیتانیوم ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم ‌آلومینا تهیه شده توسط روش همزن اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • تیوایندیگو سنتز دو ماده رنگزای جدید برپایه تیوایندیگو و کاربرد آنها در سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 39-45]

ج

 • جهت گیری بررسی اثر متغیرهای SPS (سینتر به روش جرقه پلاسما) بر روی چگالی ZnSe تف جوشی شده [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-69]

ح

 • حرارت ورودی بهبود خواص تریبولوژی فولاد St37 با ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات آلومینا به روش جوشکاری GTAW [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 53-61]

خ

 • خطوط لوله ارتباط دمای بین‌پاسی- ضخامت فلزپایه- ریزساختار و ترکیدگی فلزجوش راسب شده از الکترود سلولزی E8010-P1 [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 27-35]

 • خواص ساختاری اثر دمای عملیات حرارتی بر خواص ساختاری کامپوزیت نیترید تیتانیوم-گرافن سه بعدی نانوساختار سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • خواص مکانیکی ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم ‌آلومینا تهیه شده توسط روش همزن اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • خوردگی تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

 • خوردگی عملکرد حفاظت از خوردگی لایه نازک خودمجتمع فتالوسیانین مس/ پوشش‌ نانوساختار هیبریدی بر فولاد ساده کربنی ‏در محلول‌ اسیدی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 43-53]

 • خوردگی CO2 بررسی تاثیر عصاره گیاه انیسون به عنوان بازدارنده سبز خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط نمکی حاوی گاز CO2 [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]

 • خوردگی مرز دانه‌ای مقایسه رفتار خوردگی فولادهای زنگ نزن آستنیتی سیلیسیم دار 4361 و 1 /316 در محیط پیشران پایه اسید نیتریک [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-26]

د

 • دمای بین پاسی ارتباط دمای بین‌پاسی- ضخامت فلزپایه- ریزساختار و ترکیدگی فلزجوش راسب شده از الکترود سلولزی E8010-P1 [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 27-35]

 • دی‌الکتریک مایکروویو بررسی اثر افزایش BaZrO3 بر ریز ساختار و خواص دی‌الکتریک مایکروویو سرامیک‌های (0.9-x)Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–xBaZrO3 x=0-0.1 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

ر

 • راندمان جریان کاتدی تاثیر پارامترهای پوشش دهی بر ساختار و میکروسختی پوشش آلیاژی روی - قلع به روش آبکاری [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]

 • روش شیمیایی اثر دمای عملیات حرارتی بر خواص ساختاری کامپوزیت نیترید تیتانیوم-گرافن سه بعدی نانوساختار سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • روش کلوییدی آبی اثر روش سنتز بر میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پیزوسرامیک بدون سرب (K0.44Na0.52Li0.04)(Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 11-17]

 • روی اکسید (ZnO ) بهینه‌سازی پارامترهای سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نانومیله‌های همراستای ZnO [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]

 • ریز ساختار بررسی اثر افزایش BaZrO3 بر ریز ساختار و خواص دی‌الکتریک مایکروویو سرامیک‌های (0.9-x)Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–xBaZrO3 x=0-0.1 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

 • ریزساختار ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم ‌آلومینا تهیه شده توسط روش همزن اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • ریزساختار تاثیر اعمال حرارتی مختلف بر دماهای استحاله آستنیت در فولاد API-X70 با ساختار نواری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 55-62]

 • ریسندگی مذاب اثر فرآیند پرس گرم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو بلورین فاینمت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-54]

ز

 • زینتر بررسی اثر افزایش BaZrO3 بر ریز ساختار و خواص دی‌الکتریک مایکروویو سرامیک‌های (0.9-x)Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–xBaZrO3 x=0-0.1 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

ژ

 • ژل تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

س

 • سایش بهبود خواص تریبولوژی فولاد St37 با ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات آلومینا به روش جوشکاری GTAW [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 53-61]

 • سل تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

 • سل-ژل بررسی سنتز شیشه زیست فعال در سیستم SiO2 - P2O5 – CaO- Na2O به روش سل-ژل با استفاده از پیش ماده های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 9-16]

 • سلنید روی بررسی اثر متغیرهای SPS (سینتر به روش جرقه پلاسما) بر روی چگالی ZnSe تف جوشی شده [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-69]

 • سلول خورشیدی بهینه‌سازی پارامترهای سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نانومیله‌های همراستای ZnO [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]

 • سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا سنتز دو ماده رنگزای جدید برپایه تیوایندیگو و کاربرد آنها در سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 39-45]

 • سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 پایداری حرارتی فصل مشترک پوشش های آلومیناید و سیلیسیم-آلومیناید نفوذی با سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 33-37]

 • سیلیسیم پایداری حرارتی فصل مشترک پوشش های آلومیناید و سیلیسیم-آلومیناید نفوذی با سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 33-37]

 • سینتر در حضور فاز مایع تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن- مس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-69]

ش

 • شیشه زیست فعال بررسی سنتز شیشه زیست فعال در سیستم SiO2 - P2O5 – CaO- Na2O به روش سل-ژل با استفاده از پیش ماده های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 9-16]

 • شیشه سرامیک اکسی فلوریدی بررسی ساخت شیشه و شیشه سرامیک‌های اکسی فلوریدی شفاف حاوی نانوبلورهای فلورید کلسیم درحضور مقادیر مختلف K2O [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]

ض

 • ضد باکتری مطالعه خواص ضد باکتر هیلا ی نازک نانوکامپوز دیترین یتی تانتالم حاو ی نانو ذرات طلا و نقره [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

 • ضریب دی‌الکتریک اثر روش سنتز بر میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پیزوسرامیک بدون سرب (K0.44Na0.52Li0.04)(Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 11-17]

ط

 • طول آزاد میانگین بهبود پارامترهای الکترونیکی نانو‌سیم‌های سیلیکونی با افزودن ناخالصی فسفر و آرسنیک [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]

 • طیف انتقال بهبود پارامترهای الکترونیکی نانو‌سیم‌های سیلیکونی با افزودن ناخالصی فسفر و آرسنیک [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]

ع

 • عصاره انیسون بررسی تاثیر عصاره گیاه انیسون به عنوان بازدارنده سبز خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط نمکی حاوی گاز CO2 [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]

 • عملیات حراتی تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

 • عملیات حرارتی تاثیر اعمال حرارتی مختلف بر دماهای استحاله آستنیت در فولاد API-X70 با ساختار نواری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 55-62]

ف

 • فاکتور کیفیت بررسی اثر افزایش BaZrO3 بر ریز ساختار و خواص دی‌الکتریک مایکروویو سرامیک‌های (0.9-x)Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–xBaZrO3 x=0-0.1 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

 • فتالوسیانین مس عملکرد حفاظت از خوردگی لایه نازک خودمجتمع فتالوسیانین مس/ پوشش‌ نانوساختار هیبریدی بر فولاد ساده کربنی ‏در محلول‌ اسیدی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 43-53]

 • فرآوری طراحی فرایند فرآوری شن های پلاسری تیتانومگنتیت جهت استحصال همزمان عناصر وانادیم، تیتانیم و آهن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • فرآیند همزن اصطکاکی ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم ‌آلومینا تهیه شده توسط روش همزن اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • فرسایش خاک جلوگیری از هدررفت خاک به‌وسیله کوپلیمر برپایه پلی‌آکریل آمید [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 63-69]

 • فصل مشترک پایداری حرارتی فصل مشترک پوشش های آلومیناید و سیلیسیم-آلومیناید نفوذی با سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 33-37]

 • فولاد زنگ‌نزن تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

 • فولاد زنگ نزن سیلیسیم‌دار 4361/1 مقایسه رفتار خوردگی فولادهای زنگ نزن آستنیتی سیلیسیم دار 4361 و 1 /316 در محیط پیشران پایه اسید نیتریک [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-26]

 • فولاد ساده کربنی بررسی تاثیر عصاره گیاه انیسون به عنوان بازدارنده سبز خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط نمکی حاوی گاز CO2 [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]

 • فولاد ساده کربنی عملکرد حفاظت از خوردگی لایه نازک خودمجتمع فتالوسیانین مس/ پوشش‌ نانوساختار هیبریدی بر فولاد ساده کربنی ‏در محلول‌ اسیدی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 43-53]

 • فولاد میکروآلیاژی تاثیر اعمال حرارتی مختلف بر دماهای استحاله آستنیت در فولاد API-X70 با ساختار نواری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 55-62]

 • فیلم لایه نازک خودمجتمع عملکرد حفاظت از خوردگی لایه نازک خودمجتمع فتالوسیانین مس/ پوشش‌ نانوساختار هیبریدی بر فولاد ساده کربنی ‏در محلول‌ اسیدی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 43-53]

ق

 • قابلیت تحرک بهبود پارامترهای الکترونیکی نانو‌سیم‌های سیلیکونی با افزودن ناخالصی فسفر و آرسنیک [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]

ک

 • کاربید وانادیم سنتز و مشخصه یابی نانوپودر کامپوزیتی Co/VC به روش مکانوشیمیایی و بررسی رفتار ترمودینامیکی واکنش [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 45-52]

 • کامپوزیت TiAl/Ti2AlC بررسی تاثیر افزودن نیوبیوم بر مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت Ti-48Al/Ti2AlC [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

 • کوپلیمر جلوگیری از هدررفت خاک به‌وسیله کوپلیمر برپایه پلی‌آکریل آمید [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 63-69]

گ

 • گرافن بررسی تأثیر دمای پوشش‌دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 19-26]

 • گرافن سه بعدی اثر دمای عملیات حرارتی بر خواص ساختاری کامپوزیت نیترید تیتانیوم-گرافن سه بعدی نانوساختار سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • گرافن سه بعدی سنتز و بررسی ویژگی‌های الکتریکی گرافن سه بعدی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-23]

ل

 • لایه اتصال فلزی بهینه‏ سازی پارامترهای پاشش پلاسمایی نانوذراتNiCrAlY برای دستیابی به پوشش TBC با ساختار نانو [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]

 • لایه نازک بررسی اثر نوع الکترولیت بر رفتار الکتروکرومیک لایه نازک اکسیدآهن ایجاد شده به روش لایه نشانی الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-44]

 • لایه ‌نشانی الکتروشیمیایی بررسی اثر نوع الکترولیت بر رفتار الکتروکرومیک لایه نازک اکسیدآهن ایجاد شده به روش لایه نشانی الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-44]

 • لیپاز تغییر مورفولوژی بسترهای سیلیکایی مزومتخلخل اس بی ای- 15 میله‌ای به بشقابی با استفاده از عنصر زیرکونیوم [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 25-32]

م

 • ماده مرکب تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن- مس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-69]

 • متالورژی پودر تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن- مس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-69]

 • مس تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن- مس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 63-69]

 • مقاومت به خوردگی بررسی تأثیر دمای پوشش‌دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 19-26]

 • مکانوشیمیایی سنتز و مشخصه یابی نانوپودر کامپوزیتی Co/VC به روش مکانوشیمیایی و بررسی رفتار ترمودینامیکی واکنش [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 45-52]

 • مواد فوتونیکی سنتز دو ماده رنگزای جدید برپایه تیوایندیگو و کاربرد آنها در سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 39-45]

 • مواد کامپوزیتی بررسی مکانیزم ترشوندگی در فصل مشترک سیستم آلومینیم – منیزیم/سرامیک [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 31-37]

 • مورفولوژی بررسی تأثیر دمای پوشش‌دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 19-26]

 • میکروساختار بهبود خواص تریبولوژی فولاد St37 با ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات آلومینا به روش جوشکاری GTAW [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 53-61]

ن

 • ناحیه پسیو ثانویه مقایسه رفتار خوردگی فولادهای زنگ نزن آستنیتی سیلیسیم دار 4361 و 1 /316 در محیط پیشران پایه اسید نیتریک [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-26]

 • نانوذرات بهینه‏ سازی پارامترهای پاشش پلاسمایی نانوذراتNiCrAlY برای دستیابی به پوشش TBC با ساختار نانو [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]

 • نانو ذرات طلا مطالعه خواص ضد باکتر هیلا ی نازک نانوکامپوز دیترین یتی تانتالم حاو ی نانو ذرات طلا و نقره [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

 • نانوساختار تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگ‌نزن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 37-42]

 • نانوسیم سیلیکونی بهبود پارامترهای الکترونیکی نانو‌سیم‌های سیلیکونی با افزودن ناخالصی فسفر و آرسنیک [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]

 • نانو کامپوزیت ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم ‌آلومینا تهیه شده توسط روش همزن اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • نانوکامپوزیت سنتز و مشخصه یابی نانوپودر کامپوزیتی Co/VC به روش مکانوشیمیایی و بررسی رفتار ترمودینامیکی واکنش [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 45-52]

 • نانو کامپوزیتی مطالعه خواص ضد باکتر هیلا ی نازک نانوکامپوز دیترین یتی تانتالم حاو ی نانو ذرات طلا و نقره [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

 • نانومیله بهینه‌سازی پارامترهای سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نانومیله‌های همراستای ZnO [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]

 • نایوبات سدیم- پتاسیم اثر روش سنتز بر میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پیزوسرامیک بدون سرب (K0.44Na0.52Li0.04)(Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 11-17]

 • نیترات سدیم بررسی سنتز شیشه زیست فعال در سیستم SiO2 - P2O5 – CaO- Na2O به روش سل-ژل با استفاده از پیش ماده های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 9-16]

 • نیترید تانتالم مطالعه خواص ضد باکتر هیلا ی نازک نانوکامپوز دیترین یتی تانتالم حاو ی نانو ذرات طلا و نقره [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]

 • نیترید تیتانیم اثر دمای عملیات حرارتی بر خواص ساختاری کامپوزیت نیترید تیتانیوم-گرافن سه بعدی نانوساختار سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • نیکل بررسی تأثیر دمای پوشش‌دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 19-26]

 • نیوبیوم بررسی تاثیر افزودن نیوبیوم بر مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت Ti-48Al/Ti2AlC [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

و

 • وانادیم طراحی فرایند فرآوری شن های پلاسری تیتانومگنتیت جهت استحصال همزمان عناصر وانادیم، تیتانیم و آهن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

ه

 • هدایت الکتریکی سنتز و بررسی ویژگی‌های الکتریکی گرافن سه بعدی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-23]

 • هدررفت خاک جلوگیری از هدررفت خاک به‌وسیله کوپلیمر برپایه پلی‌آکریل آمید [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 63-69]