آ

 • آبکاری الکتریکی بررسی میزان مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت Ni-Co/Gr تهیه‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی تحت جریان پالسی معکوس روی زیرلایه فولاد کربنی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 43-55]

 • آلژینات طراحی و ساخت داربست هیبرید چاپ سه‌بعدی پلی‌کاپرولاکتون/پلی‌لاکتیک ـ کو ـ گلایکولیک اسید حاوی نانوذرات آلژینات به‌منظور به‌کارگیری در مهندسی بافت غضروف [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]

 • آلفا-تری‌کلسیم فسفات سنتز آلفا-تری‌کلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان تک‌جزئی حاصل از آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • آلومینا بررسی تأثیر غلظت پیش‌ماده بر ریزساختار پوشش اکسید آلومینیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسما با پیش‌ماده محلول [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • آنزیم‌های کبدی بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط برون تنی بر باکتری های MDR و درون تنی موش‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-68]

ا

 • ابرخازن رسوب‌نشانی شیمیایی نانوذرات هگزاسیانوفرات نیکل بر سطح توری فولاد زنگ‌نزن به‌منظور کاربرد در ابرخازن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 45-56]

 • استرانسیم سازوکار جذب استرانسیم در محیط آبی توسط نانوساختار هیدروکسی‌آپاتیت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]

 • افزودنی‌های معدنی مروری بر انواع روش‌های ساخت بتن خودترمیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • اکسید روی ساخت و مشخصه‌یابی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/اکسید روی به‌منظور استفاده در حوزه‌ زیست‌پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-69]

 • اکسید یوروپیوم بررسی تراکم، فشرده‌سازی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سرامیکی برپایه نیترید سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-85]

 • الکتروریسی سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]

 • الکتروشیمیایی سنتز فوم نیکل متخلخل به روش اندودکاری شیمیایی زیرآیند بسپاری و رسوب‌دهی الکتروشیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 69-79]

 • الیاف کربن تأثیر سیکل‌های حرارتی بر عملکرد ضربه چندلایه الیاف/فلز اپوکسی - الیاف کربن/آلومینیم [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

 • اندودکاری شیمیایی (الکترولس) سنتز فوم نیکل متخلخل به روش اندودکاری شیمیایی زیرآیند بسپاری و رسوب‌دهی الکتروشیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 69-79]

ب

 • باتری لیتیم ـ یون عملکرد الکتروشیمیایی پودرهای LiFePO4/C سنتزشده به روش احتراق محلولی به‌عنوان ماده کاتد باتری‌های لیتیم ـ یون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-93]

 • بتن باکتریایی مروری بر انواع روش‌های ساخت بتن خودترمیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • بتن خودترمیم مروری بر انواع روش‌های ساخت بتن خودترمیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

پ

 • پلی‌آنیلین پوشش نانوکامپوزیتی چندجزیی منعطف برای جذب مؤثر امواج الکترومغناطیسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 27-43]

 • پلی کاپرولاکتون طراحی و ساخت داربست هیبرید چاپ سه‌بعدی پلی‌کاپرولاکتون/پلی‌لاکتیک ـ کو ـ گلایکولیک اسید حاوی نانوذرات آلژینات به‌منظور به‌کارگیری در مهندسی بافت غضروف [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]

 • پلی لاکتیک اسید طراحی و ساخت داربست هیبرید چاپ سه‌بعدی پلی‌کاپرولاکتون/پلی‌لاکتیک ـ کو ـ گلایکولیک اسید حاوی نانوذرات آلژینات به‌منظور به‌کارگیری در مهندسی بافت غضروف [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]

 • پلی‌وینیل ‌الکل بررسی ریزساختار و خواص دی‌الکتریک چندسازه‌های پلی‌وینیل الکل ـ تیتانات مس کلسیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 13-22]

 • پوسته‌های شکسته ‌شده بررسی تأثیر غلظت پیش‌ماده بر ریزساختار پوشش اکسید آلومینیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسما با پیش‌ماده محلول [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • پوشش‌دهی بررسی میزان مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت Ni-Co/Gr تهیه‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی تحت جریان پالسی معکوس روی زیرلایه فولاد کربنی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 43-55]

 • پوشش‌دهی دندانی مقایسه انتقال حرارت زی‌سرامیک هیدروکسی‌آپاتیت در آب و مایع شبیه‌ساز بدن پس از اضافه کردن نانولوله‌های کربنی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 95-105]

 • پیش‌ماده بررسی تأثیر غلظت پیش‌ماده بر ریزساختار پوشش اکسید آلومینیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسما با پیش‌ماده محلول [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • پیوند Sp3 بررسی تحولات ساختاری لایه نازک کربن شبه‌الماس ایجاد شده توسط فنّاوری رسوب‌دهی پرتو یونی تحت تاثیر دمای زیرلایه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-42]

ت

 • تجزیه حرارتی سنتز فوم نیکل متخلخل به روش اندودکاری شیمیایی زیرآیند بسپاری و رسوب‌دهی الکتروشیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 69-79]

 • تجهیزات بررسی تأثیر غلظت پیش‌ماده بر ریزساختار پوشش اکسید آلومینیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسما با پیش‌ماده محلول [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]

 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بررسی تراکم، فشرده‌سازی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سرامیکی برپایه نیترید سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-85]

 • تیتانات زیرکونات سرب تهیه تیتانات زیرکونات سرب به روش حالت جامد دومرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بررسی اثر افزودنی اکسید نیوبیم بر خواص الکتریکی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 55-64]

 • تیتانات زیرکونات سرب آلاییده‌شده با نیوبیم تهیه تیتانات زیرکونات سرب به روش حالت جامد دومرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بررسی اثر افزودنی اکسید نیوبیم بر خواص الکتریکی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 55-64]

 • تیتانات مس کلسیم بررسی ریزساختار و خواص دی‌الکتریک چندسازه‌های پلی‌وینیل الکل ـ تیتانات مس کلسیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 13-22]

ج

 • جذب سازوکار جذب استرانسیم در محیط آبی توسط نانوساختار هیدروکسی‌آپاتیت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]

چ

 • چاپ سه بعدی طراحی و ساخت داربست هیبرید چاپ سه‌بعدی پلی‌کاپرولاکتون/پلی‌لاکتیک ـ کو ـ گلایکولیک اسید حاوی نانوذرات آلژینات به‌منظور به‌کارگیری در مهندسی بافت غضروف [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]

 • چاهک پلیت بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط برون تنی بر باکتری های MDR و درون تنی موش‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-68]

 • چندسازه بررسی ریزساختار و خواص دی‌الکتریک چندسازه‌های پلی‌وینیل الکل ـ تیتانات مس کلسیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 13-22]

 • چندلایه الیاف/فلز تأثیر سیکل‌های حرارتی بر عملکرد ضربه چندلایه الیاف/فلز اپوکسی - الیاف کربن/آلومینیم [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

خ

 • خاصیت نورزایی تقویت نورزایی هیبریدهای آلی - معدنی دوبعدی با پوشش‏ دهی توسط لایه‏ های نازک طلا و پلاتین در دمای پایین [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 12-23]

 • خواص الکتروشیمیایی عملکرد الکتروشیمیایی پودرهای LiFePO4/C سنتزشده به روش احتراق محلولی به‌عنوان ماده کاتد باتری‌های لیتیم ـ یون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-93]

 • خواص الکتروشیمیایی رسوب‌نشانی شیمیایی نانوذرات هگزاسیانوفرات نیکل بر سطح توری فولاد زنگ‌نزن به‌منظور کاربرد در ابرخازن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 45-56]

 • خواص الکتریکی تهیه تیتانات زیرکونات سرب به روش حالت جامد دومرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بررسی اثر افزودنی اکسید نیوبیم بر خواص الکتریکی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 55-64]

 • خواص دی‌الکتریک بررسی ریزساختار و خواص دی‌الکتریک چندسازه‌های پلی‌وینیل الکل ـ تیتانات مس کلسیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 13-22]

 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر دمای سینتر در خواص کامپوزیت‌های سیلیس گداخته ـ زیرکونیای پایدارشده با ایتریای (YSZ) تهیه‌شده به‌روش جرقه پلاسما [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 75-84]

 • خواص مکانیکی بررسی تراکم، فشرده‌سازی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سرامیکی برپایه نیترید سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-85]

 • خواص نوری مطالعه خواص نوری لایه‌های نازک سولفید تنگستن بازپخت شده در محیط‌های مختلف شامل آرگون، آرگون/هیدروژن، آمونیاک/آب و اکسیژن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 45-54]

د

 • داربست رسانا هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]

 • داربست نانوالیافی ساخت و مشخصه‌یابی داربست‌های نانوالیاف کلاژن/فیبروئین ابریشم برای مهندسی بافت قرنیه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]

 • دمای پایین تقویت نورزایی هیبریدهای آلی - معدنی دوبعدی با پوشش‏ دهی توسط لایه‏ های نازک طلا و پلاتین در دمای پایین [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 12-23]

 • دمای زیرلایه بررسی تحولات ساختاری لایه نازک کربن شبه‌الماس ایجاد شده توسط فنّاوری رسوب‌دهی پرتو یونی تحت تاثیر دمای زیرلایه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-42]

 • دی سولفید تنگستن مطالعه خواص نوری لایه‌های نازک سولفید تنگستن بازپخت شده در محیط‌های مختلف شامل آرگون، آرگون/هیدروژن، آمونیاک/آب و اکسیژن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 45-54]

ر

 • رسوب بخار شیمیایی گرمایی مطالعه خواص نوری لایه‌های نازک سولفید تنگستن بازپخت شده در محیط‌های مختلف شامل آرگون، آرگون/هیدروژن، آمونیاک/آب و اکسیژن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 45-54]

 • رسوب دهی پرتو یونی بررسی تحولات ساختاری لایه نازک کربن شبه‌الماس ایجاد شده توسط فنّاوری رسوب‌دهی پرتو یونی تحت تاثیر دمای زیرلایه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-42]

 • رسوب نشانی رسوب‌نشانی شیمیایی نانوذرات هگزاسیانوفرات نیکل بر سطح توری فولاد زنگ‌نزن به‌منظور کاربرد در ابرخازن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 45-56]

 • رفتار ضربه تأثیر سیکل‌های حرارتی بر عملکرد ضربه چندلایه الیاف/فلز اپوکسی - الیاف کربن/آلومینیم [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

 • رقّت لوله‌ای بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط برون تنی بر باکتری های MDR و درون تنی موش‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-68]

ز

 • زیرکونیای پایدارشده با ایتریا بررسی تأثیر دمای سینتر در خواص کامپوزیت‌های سیلیس گداخته ـ زیرکونیای پایدارشده با ایتریای (YSZ) تهیه‌شده به‌روش جرقه پلاسما [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 75-84]

ژ

 • ژلاتین ساخت و مشخصه‌یابی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/اکسید روی به‌منظور استفاده در حوزه‌ زیست‌پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-69]

س

 • ساختار بررسی ساخت شیشه با استفاده از نفلین سینیت فراوری شده کلیبر، ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • سازوکار سازوکار جذب استرانسیم در محیط آبی توسط نانوساختار هیدروکسی‌آپاتیت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]

 • سل – ژل تأثیر افزودن عسل بر خواص نانوذرات ‏CoFe2O4‎‏ تولیدشده به روش سل - ژل خوداحتراقی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-18]

 • سنتز سنتز آلفا-تری‌کلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان تک‌جزئی حاصل از آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • سنتز احتراق محلولی عملکرد الکتروشیمیایی پودرهای LiFePO4/C سنتزشده به روش احتراق محلولی به‌عنوان ماده کاتد باتری‌های لیتیم ـ یون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-93]

 • سنتز حالت جامد دومرحله‌ای تهیه تیتانات زیرکونات سرب به روش حالت جامد دومرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بررسی اثر افزودنی اکسید نیوبیم بر خواص الکتریکی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 55-64]

 • سیکل حرارتی تأثیر سیکل‌های حرارتی بر عملکرد ضربه چندلایه الیاف/فلز اپوکسی - الیاف کربن/آلومینیم [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

 • سیلیس گداخته بررسی تأثیر دمای سینتر در خواص کامپوزیت‌های سیلیس گداخته ـ زیرکونیای پایدارشده با ایتریای (YSZ) تهیه‌شده به‌روش جرقه پلاسما [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 75-84]

 • سیمان سنتز آلفا-تری‌کلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان تک‌جزئی حاصل از آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

ش

 • شیشه بررسی ساخت شیشه با استفاده از نفلین سینیت فراوری شده کلیبر، ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

ض

 • ضدباکتریایی سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]

ع

 • عایق منعطف امواج الکترومغناطیس پوشش نانوکامپوزیتی چندجزیی منعطف برای جذب مؤثر امواج الکترومغناطیسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 27-43]

 • عسل تأثیر افزودن عسل بر خواص نانوذرات ‏CoFe2O4‎‏ تولیدشده به روش سل - ژل خوداحتراقی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-18]

 • عملیات حرارتی مطالعه خواص نوری لایه‌های نازک سولفید تنگستن بازپخت شده در محیط‌های مختلف شامل آرگون، آرگون/هیدروژن، آمونیاک/آب و اکسیژن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 45-54]

ف

 • فاکتور رشد روپوستی ساخت و مشخصه‌یابی داربست‌های نانوالیاف کلاژن/فیبروئین ابریشم برای مهندسی بافت قرنیه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]

 • فراوری بررسی ساخت شیشه با استفاده از نفلین سینیت فراوری شده کلیبر، ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • فریت کبالت تأثیر افزودن عسل بر خواص نانوذرات ‏CoFe2O4‎‏ تولیدشده به روش سل - ژل خوداحتراقی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-18]

 • فوم سلول باز سنتز فوم نیکل متخلخل به روش اندودکاری شیمیایی زیرآیند بسپاری و رسوب‌دهی الکتروشیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 69-79]

ک

 • کاسنی سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]

 • کامپوزیت بررسی تأثیر دمای سینتر در خواص کامپوزیت‌های سیلیس گداخته ـ زیرکونیای پایدارشده با ایتریای (YSZ) تهیه‌شده به‌روش جرقه پلاسما [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 75-84]

 • کربن شبه‌الماس بررسی تحولات ساختاری لایه نازک کربن شبه‌الماس ایجاد شده توسط فنّاوری رسوب‌دهی پرتو یونی تحت تاثیر دمای زیرلایه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-42]

 • کلاژن/فیبروئین ابریشم ساخت و مشخصه‌یابی داربست‌های نانوالیاف کلاژن/فیبروئین ابریشم برای مهندسی بافت قرنیه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]

 • کیتوزان سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]

 • کیتوسان ساخت و مشخصه‌یابی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/اکسید روی به‌منظور استفاده در حوزه‌ زیست‌پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-69]

 • کیتوسان/ ژلاتین هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]

گ

 • گرافن بررسی میزان مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت Ni-Co/Gr تهیه‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی تحت جریان پالسی معکوس روی زیرلایه فولاد کربنی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 43-55]

ل

 • لایه‏ نازک طلا و پلاتین تقویت نورزایی هیبریدهای آلی - معدنی دوبعدی با پوشش‏ دهی توسط لایه‏ های نازک طلا و پلاتین در دمای پایین [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 12-23]

م

 • ماده کاتدی عملکرد الکتروشیمیایی پودرهای LiFePO4/C سنتزشده به روش احتراق محلولی به‌عنوان ماده کاتد باتری‌های لیتیم ـ یون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-93]

 • مغناطش اشباع تأثیر افزودن عسل بر خواص نانوذرات ‏CoFe2O4‎‏ تولیدشده به روش سل - ژل خوداحتراقی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-18]

 • مهندسی بافت طراحی و ساخت داربست هیبرید چاپ سه‌بعدی پلی‌کاپرولاکتون/پلی‌لاکتیک ـ کو ـ گلایکولیک اسید حاوی نانوذرات آلژینات به‌منظور به‌کارگیری در مهندسی بافت غضروف [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-74]

 • مهندسی بافت قلب هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]

 • موش ویستار بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط برون تنی بر باکتری های MDR و درون تنی موش‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-68]

 • میکروکپسوله کردن مروری بر انواع روش‌های ساخت بتن خودترمیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

ن

 • نانوالیاف سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]

 • نانوذرات مروری بر انواع روش‌های ساخت بتن خودترمیم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • نانوذرات TiO2 بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط برون تنی بر باکتری های MDR و درون تنی موش‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-68]

 • نانوسیال مقایسه انتقال حرارت زی‌سرامیک هیدروکسی‌آپاتیت در آب و مایع شبیه‌ساز بدن پس از اضافه کردن نانولوله‌های کربنی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 95-105]

 • نانوسیم‌های نیکل پوشش نانوکامپوزیتی چندجزیی منعطف برای جذب مؤثر امواج الکترومغناطیسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 27-43]

 • نانوکامپوزیت بررسی میزان مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت Ni-Co/Gr تهیه‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی تحت جریان پالسی معکوس روی زیرلایه فولاد کربنی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 43-55]

 • نانوکامپوزیت چندجزئی پوشش نانوکامپوزیتی چندجزیی منعطف برای جذب مؤثر امواج الکترومغناطیسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 27-43]

 • نانو لوله کربن/ پلی آنیلین هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]

 • نانولوله‌های کربنی مقایسه انتقال حرارت زی‌سرامیک هیدروکسی‌آپاتیت در آب و مایع شبیه‌ساز بدن پس از اضافه کردن نانولوله‌های کربنی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 95-105]

 • نانولوله‌های کربنی پوشش نانوکامپوزیتی چندجزیی منعطف برای جذب مؤثر امواج الکترومغناطیسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 27-43]

 • نفلین بررسی ساخت شیشه با استفاده از نفلین سینیت فراوری شده کلیبر، ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • نیترید سیلیسیم بررسی تراکم، فشرده‌سازی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سرامیکی برپایه نیترید سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-85]

 • نیروی وادارندگی مغناطیسی تأثیر افزودن عسل بر خواص نانوذرات ‏CoFe2O4‎‏ تولیدشده به روش سل - ژل خوداحتراقی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-18]

 • نیکل متخلخل سنتز فوم نیکل متخلخل به روش اندودکاری شیمیایی زیرآیند بسپاری و رسوب‌دهی الکتروشیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 69-79]

ه

 • هدایت حرارتی مقایسه انتقال حرارت زی‌سرامیک هیدروکسی‌آپاتیت در آب و مایع شبیه‌ساز بدن پس از اضافه کردن نانولوله‌های کربنی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 95-105]

 • هگزاسیانوفرات نیکل رسوب‌نشانی شیمیایی نانوذرات هگزاسیانوفرات نیکل بر سطح توری فولاد زنگ‌نزن به‌منظور کاربرد در ابرخازن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 45-56]

 • هیبرید آلی - معدنی دوبعدی تقویت نورزایی هیبریدهای آلی - معدنی دوبعدی با پوشش‏ دهی توسط لایه‏ های نازک طلا و پلاتین در دمای پایین [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 12-23]

 • هیدروژل ساخت و مشخصه‌یابی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/اکسید روی به‌منظور استفاده در حوزه‌ زیست‌پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 57-69]

 • هیدروژل حساس به دما هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]

 • هیدروکسی‌آپاتیت سازوکار جذب استرانسیم در محیط آبی توسط نانوساختار هیدروکسی‌آپاتیت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]

 • هیدروکسی‌آپاتیت مقایسه انتقال حرارت زی‌سرامیک هیدروکسی‌آپاتیت در آب و مایع شبیه‌ساز بدن پس از اضافه کردن نانولوله‌های کربنی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 95-105]

 • هیدروکسی‌آپاتیت با کمبود کلسیم سنتز آلفا-تری‌کلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان تک‌جزئی حاصل از آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]