آ

 • آسکوربیک اسید ساخت و بررسی خواص داربست فیبروئین ابریشم حاوی نانوذرات کیتوسان بارگذاری‌شده با آسکوربیک اسید به‌منظور کاربرد در بازسازی استخوان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 25-36]

 • آگار مغذی بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوکلوئید دی‌اکسید تیتانیوم روی سطح پارچه‌های پنبه‌ای تاریخی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]

 • آلومینیوم 5083 بررسی ریزساختار و خواص کششی نانوکامپوزیت‌های Al5083-TiB2 تولیدشده به روش ریخته‌گری گردابی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-57]

 • آند فداشونده آلومینیوم بررسی اثر دمای اَبَر‌گرمایش بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فداشونده Al-Zn-In تولید‌شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد سطح شیب‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-87]

ا

 • ابر خازن‌ها سنتز هیدروترمال و کارایی شبه‌خازنی نانو‌میله‌های β-NiMoO4 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-65]

 • استافیلوکوکوس اورئوس سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 79-88]

 • استخوان ماهی بررسی تولید هیدروکسی‌آپاتیت از استخوان ماهی زرد به روش هیدروترمال [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 25-33]

 • استلایت 6 اثر ساچمه‌زنی پرانرژی بر خواص پوشش استلایت 6 اعمال‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 316 به روش لایه‌نشانی جرقه ‌الکتریکی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 83-96]

 • اکسایش الکترولیتی پلاسمایی بررسی اثر الکترولیت بر ریزساختار و ریخت‌شناسی پوشش‌های اکسایش الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیم [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 45-55]

 • اکستروژن گرم بررسی ریزساختار و خواص کششی نانوکامپوزیت‌های Al5083-TiB2 تولیدشده به روش ریخته‌گری گردابی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-57]

 • اکسید تیتانیوم بهینه‌سازی ساختاری سرامیک‌های کوردیریتی ساخته‌شده از پلیمر وپودر TiO2 به روش پرس ایزواستاتیک سرد [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-44]

 • اکسید روی دوپ‌شده با یون مس اثر دوپ کردن یون مس بر ساختار و خواص ضد‌باکتریایی نانوذرات اکسید روی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]

 • القای مغناطیسی بررسی تأثیر اندازه فانتوم و هسته فرومغناطیس آلیاژ نیکل ـ مس بر میزان گرمای القایی در فرایند گرمادرمانی با استفاده از نرم‌افزار کامسول مولتی‏فیزیک [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-114]

 • الکتروریسی رهایش عملکرد بالای داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین با استفاده از نانوالیاف سیلیکای اصلاح شده [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 25-32]

 • الکترولس اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی دما بالا و دما پایین بر خصوصیات پوشش نانو کامپوزیتی Ni-P-GO الکترولس روی آلیاژ منیزیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

 • الکترولیت سنتز الکتروشیمیایی نانوساختارهای گارنت ایتریوم آلومینیوم در حضور سورفکتانت کاتیونی: CTAB [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 13-19]

 • الکترولیت فسفاتی بررسی اثر الکترولیت بر ریزساختار و ریخت‌شناسی پوشش‌های اکسایش الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیم [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 45-55]

 • اندازه دانه بررسی اثر دمای اَبَر‌گرمایش بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فداشونده Al-Zn-In تولید‌شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد سطح شیب‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-87]

 • انرژی تشکیل بررسی خواص الکتریکی و نوری CZTS با آلائیدگی عناصر گروه پنجم جدول تناوبی: مطالعه ای‌ بر پایه نظریه تابع چگالی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 67-78]

 • اولئیک اسید ساخت مبدل انرژی ارتعاشی به الکتریکی با به‌کارگیری فروسیال Fe3O4 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-74]

ب

 • بهبود بازدهی بهبود عملکرد سلول خورشیدی CuInS2 ساخته‌شده مبتنی بر محلول با بهینه‌سازی شرایط لایه نشانی فیلم جاذب [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]

 • بهینه‌سازی لایه‌نشانی جاذب بهبود عملکرد سلول خورشیدی CuInS2 ساخته‌شده مبتنی بر محلول با بهینه‌سازی شرایط لایه نشانی فیلم جاذب [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]

پ

 • پارچه پنبه‌ای بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوکلوئید دی‌اکسید تیتانیوم روی سطح پارچه‌های پنبه‌ای تاریخی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]

 • پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی تولید هیدروکسی‌آپاتیت از استخوان ماهی زرد به روش هیدروترمال [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 25-33]

 • پرس ایزواستاتیک سرد بهینه‌سازی ساختاری سرامیک‌های کوردیریتی ساخته‌شده از پلیمر وپودر TiO2 به روش پرس ایزواستاتیک سرد [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-44]

 • پره مواد و فناوری‌های ساخت پره توربین بادی محور افقی کوچک [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • پلی‌آنیلین اثر روش آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304 بر فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و بهبود مقاومت به خوردگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]

 • پلی‌پیرول اثر روش آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304 بر فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و بهبود مقاومت به خوردگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]

 • پلیمر رسانا اثر روش آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304 بر فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و بهبود مقاومت به خوردگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]

 • پوشش پلیمری اثر روش آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304 بر فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و بهبود مقاومت به خوردگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]

 • پوشش‌دهی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی دما بالا و دما پایین بر خصوصیات پوشش نانو کامپوزیتی Ni-P-GO الکترولس روی آلیاژ منیزیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

 • پوشش سرامیکی بررسی اثر الکترولیت بر ریزساختار و ریخت‌شناسی پوشش‌های اکسایش الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیم [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 45-55]

 • پیرسازی اثر سرعت سردکردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

 • پیوند ناهمگون طراحی و شبیه‌سازی دیود اثرمیدانی با تحرک الکترونی بالا مبتنی بر AlGaN/GaN [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 59-69]

ت

 • تابش گاما مقایسه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختاری TeO2 قبل و بعد از تابش گاما [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-82]

 • تترا اتیلن پنتا آمین بهینه‌سازی حذف نیترات از محلول‌های آبی به کمک زئولیت سلسله مراتبی ZSM اصلاح شده با آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • ترسیب الکتروشیمیایی کاتدی سنتز الکتروشیمیایی نانوساختارهای گارنت ایتریوم آلومینیوم در حضور سورفکتانت کاتیونی: CTAB [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 13-19]

 • ترشوندگی جزئی خط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 9-23]

 • تمایز سلولی افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 89-106]

 • توربین بادی کوچک مواد و فناوری‌های ساخت پره توربین بادی محور افقی کوچک [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • تیتانیم بررسی اثر الکترولیت بر ریزساختار و ریخت‌شناسی پوشش‌های اکسایش الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیم [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 45-55]

ج

 • جذب بهینه‌سازی حذف نیترات از محلول‌های آبی به کمک زئولیت سلسله مراتبی ZSM اصلاح شده با آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • جوهر نانوذرات CIS بهبود عملکرد سلول خورشیدی CuInS2 ساخته‌شده مبتنی بر محلول با بهینه‌سازی شرایط لایه نشانی فیلم جاذب [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]

چ

 • چارچوب زئولیتی‌ایمیدازولی-8 تعیین خواص دی‌الکتریک و اپتیکی چارچوب زئولیتی ایمیدازولی-8 (ZIF-8) به‌وسیله طیف‌سنجی افت انرژی الکترون بازتابی (REELS) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-7]

 • چگالی حالات الکترون بررسی خواص الکتریکی و نوری CZTS با آلائیدگی عناصر گروه پنجم جدول تناوبی: مطالعه ای‌ بر پایه نظریه تابع چگالی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 67-78]

 • چوب مواد و فناوری‌های ساخت پره توربین بادی محور افقی کوچک [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

خ

 • خط تماس سه‌فازی خط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 9-23]

 • خواص مواد دوبعدی؛ معرفی، انواع، ویژگی‌ها و کاربرد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 37-75]

 • خواص اپتیکی مقایسه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختاری TeO2 قبل و بعد از تابش گاما [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-82]

 • خواص اپتیکی تعیین خواص دی‌الکتریک و اپتیکی چارچوب زئولیتی ایمیدازولی-8 (ZIF-8) به‌وسیله طیف‌سنجی افت انرژی الکترون بازتابی (REELS) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-7]

 • خواص الکتریکی مقایسه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختاری TeO2 قبل و بعد از تابش گاما [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-82]

 • خواص دی‌الکتریک تعیین خواص دی‌الکتریک و اپتیکی چارچوب زئولیتی ایمیدازولی-8 (ZIF-8) به‌وسیله طیف‌سنجی افت انرژی الکترون بازتابی (REELS) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-7]

 • خواص مکانیکی بهینه‌سازی ساختاری سرامیک‌های کوردیریتی ساخته‌شده از پلیمر وپودر TiO2 به روش پرس ایزواستاتیک سرد [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-44]

 • خواص مکانیکی و ترمودینامیکی بررسی خواص حرارتی کاربید تیتانیم و کاربید زیرکونیم به‌عنوان تابعی از دما و فشار با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 115-126]

 • خواص نوری بررسی خواص الکتریکی و نوری CZTS با آلائیدگی عناصر گروه پنجم جدول تناوبی: مطالعه ای‌ بر پایه نظریه تابع چگالی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 67-78]

 • خوردگی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی دما بالا و دما پایین بر خصوصیات پوشش نانو کامپوزیتی Ni-P-GO الکترولس روی آلیاژ منیزیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

د

 • داربست استخوان ساخت و بررسی خواص داربست استخوانی کامپوزیتی بر پایه نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون و فیبروئین ابریشم سولفونه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 75-84]

 • داربست استخوان افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 89-106]

 • داربست استخوانی ساخت و بررسی خواص داربست فیبروئین ابریشم حاوی نانوذرات کیتوسان بارگذاری‌شده با آسکوربیک اسید به‌منظور کاربرد در بازسازی استخوان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 25-36]

 • دما و فشار بالا بررسی خواص حرارتی کاربید تیتانیم و کاربید زیرکونیم به‌عنوان تابعی از دما و فشار با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 115-126]

 • دوکسوروبیسین رهایش عملکرد بالای داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین با استفاده از نانوالیاف سیلیکای اصلاح شده [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 25-32]

 • دی‌اکسید تلوریم مقایسه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختاری TeO2 قبل و بعد از تابش گاما [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-82]

 • دی‌بورید تیتانیم بررسی ریزساختار و خواص کششی نانوکامپوزیت‌های Al5083-TiB2 تولیدشده به روش ریخته‌گری گردابی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-57]

 • دیود اثر میدانی با تحرک الکترونی بالا طراحی و شبیه‌سازی دیود اثرمیدانی با تحرک الکترونی بالا مبتنی بر AlGaN/GaN [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 59-69]

ذ

 • ذوب گزینشی با لیزر اثر سرعت سردکردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

ر

 • رسوب کلسیم فسفات ساخت و بررسی خواص داربست استخوانی کامپوزیتی بر پایه نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون و فیبروئین ابریشم سولفونه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 75-84]

 • رهایش دارو رهایش عملکرد بالای داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین با استفاده از نانوالیاف سیلیکای اصلاح شده [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 25-32]

 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی حذف نیترات از محلول‌های آبی به کمک زئولیت سلسله مراتبی ZSM اصلاح شده با آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • روش شیمیایی مرطوب سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 79-88]

 • روش هیدروترمال سنتز هیدروترمال و کارایی شبه‌خازنی نانو‌میله‌های β-NiMoO4 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-65]

 • ریخته‌گری انجمادی ساخت داربست‌های آپاتیتی نانوساختار به روش ریخته‌گری انجمادی برای مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 21-31]

 • ریخته‌گری گردابی بررسی ریزساختار و خواص کششی نانوکامپوزیت‌های Al5083-TiB2 تولیدشده به روش ریخته‌گری گردابی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-57]

 • ریخته‌گری نیمه‌جامد سطح شیب‌دار بررسی اثر دمای اَبَر‌گرمایش بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فداشونده Al-Zn-In تولید‌شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد سطح شیب‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-87]

 • ریزساختار اثر سرعت سردکردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

 • ریزساختار بررسی اثر الکترولیت بر ریزساختار و ریخت‌شناسی پوشش‌های اکسایش الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیم [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 45-55]

ز

 • زئولیت بهینه‌سازی حذف نیترات از محلول‌های آبی به کمک زئولیت سلسله مراتبی ZSM اصلاح شده با آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • زیست‌کانی‌سازی افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 89-106]

س

 • ساچمه‌زنی پر‌انرژی اثر ساچمه‌زنی پرانرژی بر خواص پوشش استلایت 6 اعمال‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 316 به روش لایه‌نشانی جرقه ‌الکتریکی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 83-96]

 • سرعت خوردگی بررسی اثر دمای اَبَر‌گرمایش بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فداشونده Al-Zn-In تولید‌شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد سطح شیب‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-87]

 • سرعت سرد‌کردن اثر سرعت سردکردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

 • سلول بنیادی مزانشیمی افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 89-106]

 • سلول خورشیدی بهبود عملکرد سلول خورشیدی CuInS2 ساخته‌شده مبتنی بر محلول با بهینه‌سازی شرایط لایه نشانی فیلم جاذب [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]

 • سلول خورشیدی پروسکایتی صفحه ای ساخت و بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی صفحه‌ای با به‌کارگیری ساختارهای دولایه‌ای انتقال‌دهنده‌ الکترون TiO2/SnO2، TiO2/WO3 و SnO2/WO3 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

 • سوپرآلیاژ IN718 اثر سرعت سردکردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

ض

 • ضدباکتریایی بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوکلوئید دی‌اکسید تیتانیوم روی سطح پارچه‌های پنبه‌ای تاریخی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]

ط

ع

 • عامل ضد‌باکتریایی اثر دوپ کردن یون مس بر ساختار و خواص ضد‌باکتریایی نانوذرات اکسید روی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]

 • عدد کروی‌شدن بررسی اثر دمای اَبَر‌گرمایش بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فداشونده Al-Zn-In تولید‌شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد سطح شیب‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-87]

 • عملکرد الکتروشیمیایی سنتز هیدروترمال و کارایی شبه‌خازنی نانو‌میله‌های β-NiMoO4 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-65]

 • عملیات حرارتی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی دما بالا و دما پایین بر خصوصیات پوشش نانو کامپوزیتی Ni-P-GO الکترولس روی آلیاژ منیزیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

ف

 • فروسیال ساخت مبدل انرژی ارتعاشی به الکتریکی با به‌کارگیری فروسیال Fe3O4 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-74]

 • فناوری ساخت مواد و فناوری‌های ساخت پره توربین بادی محور افقی کوچک [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • فولاد زنگ‌نزن 304 اثر روش آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304 بر فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و بهبود مقاومت به خوردگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]

 • فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 316 اثر ساچمه‌زنی پرانرژی بر خواص پوشش استلایت 6 اعمال‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 316 به روش لایه‌نشانی جرقه ‌الکتریکی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 83-96]

 • فیبروئین ابریشم ساخت و بررسی خواص داربست فیبروئین ابریشم حاوی نانوذرات کیتوسان بارگذاری‌شده با آسکوربیک اسید به‌منظور کاربرد در بازسازی استخوان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 25-36]

 • فیبروئین سولفونه ساخت و بررسی خواص داربست استخوانی کامپوزیتی بر پایه نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون و فیبروئین ابریشم سولفونه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 75-84]

 • فیلم هیدروکسیدی سنتز الکتروشیمیایی نانوساختارهای گارنت ایتریوم آلومینیوم در حضور سورفکتانت کاتیونی: CTAB [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 13-19]

ک

 • کاربرد مواد دوبعدی؛ معرفی، انواع، ویژگی‌ها و کاربرد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 37-75]

 • کاربید تیتانیم بررسی خواص حرارتی کاربید تیتانیم و کاربید زیرکونیم به‌عنوان تابعی از دما و فشار با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 115-126]

 • کاربید زیرکونیم بررسی خواص حرارتی کاربید تیتانیم و کاربید زیرکونیم به‌عنوان تابعی از دما و فشار با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 115-126]

 • کامپوزیت مواد و فناوری‌های ساخت پره توربین بادی محور افقی کوچک [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • کشش خطی خط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 9-23]

 • کلسیم فسفات ساخت داربست‌های آپاتیتی نانوساختار به روش ریخته‌گری انجمادی برای مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 21-31]

 • کندوپاش بسامد رادیویی ساخت و بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی صفحه‌ای با به‌کارگیری ساختارهای دولایه‌ای انتقال‌دهنده‌ الکترون TiO2/SnO2، TiO2/WO3 و SnO2/WO3 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

 • کوردیریت بهینه‌سازی ساختاری سرامیک‌های کوردیریتی ساخته‌شده از پلیمر وپودر TiO2 به روش پرس ایزواستاتیک سرد [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-44]

گ

 • گرمادرمانی بررسی تأثیر اندازه فانتوم و هسته فرومغناطیس آلیاژ نیکل ـ مس بر میزان گرمای القایی در فرایند گرمادرمانی با استفاده از نرم‌افزار کامسول مولتی‏فیزیک [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-114]

 • گزنه سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 79-88]

ل

 • لایه نازک مقایسه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختاری TeO2 قبل و بعد از تابش گاما [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-82]

 • لایه‌نشانی جرقه الکتریکی اثر ساچمه‌زنی پرانرژی بر خواص پوشش استلایت 6 اعمال‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 316 به روش لایه‌نشانی جرقه ‌الکتریکی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 83-96]

 • لی‌کاپرولاکتون ساخت و بررسی خواص داربست استخوانی کامپوزیتی بر پایه نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون و فیبروئین ابریشم سولفونه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 75-84]

م

 • ماکروتخلخل ساخت داربست‌های آپاتیتی نانوساختار به روش ریخته‌گری انجمادی برای مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 21-31]

 • مبدل انرژی ساخت مبدل انرژی ارتعاشی به الکتریکی با به‌کارگیری فروسیال Fe3O4 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-74]

 • مقاومت به چند دارو سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 79-88]

 • مگنتایت ساخت مبدل انرژی ارتعاشی به الکتریکی با به‌کارگیری فروسیال Fe3O4 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-74]

 • مواد دوبعدی مواد دوبعدی؛ معرفی، انواع، ویژگی‌ها و کاربرد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 37-75]

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی تولید هیدروکسی‌آپاتیت از استخوان ماهی زرد به روش هیدروترمال [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 25-33]

ن

 • نانوالیاف اصلاح‌شده رهایش عملکرد بالای داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین با استفاده از نانوالیاف سیلیکای اصلاح شده [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 25-32]

 • نانوذرات سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 79-88]

 • نانوذرات اکسید روی اثر دوپ کردن یون مس بر ساختار و خواص ضد‌باکتریایی نانوذرات اکسید روی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]

 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوکلوئید دی‌اکسید تیتانیوم روی سطح پارچه‌های پنبه‌ای تاریخی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]

 • نانوذرات کیتوسان ساخت و بررسی خواص داربست فیبروئین ابریشم حاوی نانوذرات کیتوسان بارگذاری‌شده با آسکوربیک اسید به‌منظور کاربرد در بازسازی استخوان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 25-36]

 • نانوساختار ساخت داربست‌های آپاتیتی نانوساختار به روش ریخته‌گری انجمادی برای مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 21-31]

 • نانوساختار سنتز الکتروشیمیایی نانوساختارهای گارنت ایتریوم آلومینیوم در حضور سورفکتانت کاتیونی: CTAB [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 13-19]

 • نانوقطره خط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 9-23]

 • نانولوله کربن چنددیواره افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 89-106]

 • نانومواد مواد دوبعدی؛ معرفی، انواع، ویژگی‌ها و کاربرد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 37-75]

 • نانومیله سنتز هیدروترمال و کارایی شبه‌خازنی نانو‌میله‌های β-NiMoO4 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-65]

 • نرم‌افزار کامسول مولتی‌فیزیک بررسی تأثیر اندازه فانتوم و هسته فرومغناطیس آلیاژ نیکل ـ مس بر میزان گرمای القایی در فرایند گرمادرمانی با استفاده از نرم‌افزار کامسول مولتی‏فیزیک [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-114]

 • نسبت جریان روشن به جریان خاموش طراحی و شبیه‌سازی دیود اثرمیدانی با تحرک الکترونی بالا مبتنی بر AlGaN/GaN [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 59-69]

 • نشت لایه بافر طراحی و شبیه‌سازی دیود اثرمیدانی با تحرک الکترونی بالا مبتنی بر AlGaN/GaN [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 59-69]

 • نظریه تابعی چگالی بررسی خواص حرارتی کاربید تیتانیم و کاربید زیرکونیم به‌عنوان تابعی از دما و فشار با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 115-126]

 • نیترات بهینه‌سازی حذف نیترات از محلول‌های آبی به کمک زئولیت سلسله مراتبی ZSM اصلاح شده با آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • نیروی گیرکردن خط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 9-23]

 • نیکل مولیبدات سنتز هیدروترمال و کارایی شبه‌خازنی نانو‌میله‌های β-NiMoO4 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-65]

ه

 • هسته فرومغناطیس بررسی تأثیر اندازه فانتوم و هسته فرومغناطیس آلیاژ نیکل ـ مس بر میزان گرمای القایی در فرایند گرمادرمانی با استفاده از نرم‌افزار کامسول مولتی‏فیزیک [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-114]

 • هم‌رسوبی ساخت مبدل انرژی ارتعاشی به الکتریکی با به‌کارگیری فروسیال Fe3O4 [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-74]

 • هیدروکسی‌آپاتیت بررسی تولید هیدروکسی‌آپاتیت از استخوان ماهی زرد به روش هیدروترمال [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 25-33]